Jubileusz Profesora

Jubileusz 50-lecia pracy naukowej świętował prof. Jerzy Skubis. Za nami uroczystość w auli Politechniki Opolskiej.

Ten zasłużony naukowiec od lat współtworzy warunki rozwoju naukowego w Opolu i całym naszym regionie, m.in. jako inicjator przekształcenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Politechnikę Opolską.

– Pan profesor ma ogromny autorytet, wiedzę i umiejętność współpracy z innymi środowiskami. Jest autorem blisko 150 prac naukowych i wiele patentów – wylicza prezydent Opola, Arkadiusz Wiśniewski. – Życzę mu, aby ten piękny jubileusz był dodatkowym bodźcem do dalszego działania i rozwoju.

Przypomnijmy, że profesora Skubisa dwukrotnie wybierano rektorem Politechniki Opolskiej. Uczelnią kierował w latach 2005-2012.

Najnowsze artykuły