Klasy czekają. Dziś rozpoczyna się rok szkolny

1 września rozpoczyna się nowy rok szkolny. Publiczne szkoły prowadzone przez Miasto Opole, obejmą kształceniem, wychowaniem i opieką 18.773 uczniów.

Składają się na to:

– szkoły podstawowe – 8.874 uczniów, w tym 1.125 pierwszoklasistów,

– szkoły ponadpodstawowe – 9.899 uczniów, w tym 2.241 pierwszoklasistów.

Publiczne przedszkola obejmą opieką 3.888 dzieci, w tym 1003 sześciolatków objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

– Nasze placówki zostały wyposażone w nowy sprzęt. Na komputery przeznaczyliśmy 500.000 zł, w zależności od zgłoszonych przez szkoły potrzeb. Wyposażone zostały także pracownie fizyki w naszych liceach, a tam gdzie to było możliwe przeprowadziliśmy drobne remonty. Oczywiście każdy pyta co z pandemią. Dzieci i młodzież wracają do normalnej nauki, ale my jesteśmy przygotowani na wszelkie nowe warianty, choć mam nadzieję, że ten rok będzie znowu odbywał się od początku do końca w tradycyjnym wydaniu, czyli bez konieczności korzystania ze zdalnego nauczania – powiedział naczelnik oświaty w Urzędzie Miasta w Opolu Aleksander Iszczuk.

W nowym roku szkolnym we wszystkich jednostkach oświatowych Miasta Opola będzie funkcjonować 1.209 oddziałów, w tym:

– w przedszkolach – 171 oddziałów,

– w szkołach podstawowych – 406 oddziałów (klasa pierwsza – 54 oddziały),

– w szkołach ponadpodstawowych – 362 oddziały (klasa pierwsza – 80 oddziałów).

Jednostki oświatowe będą zatrudniać pracowników pedagogicznych na 2.611 etatach (przeliczeniowych) oraz pracowników administracji i obsługi na 1.001 etatach.

Na pomoc psychologiczno – pedagogiczną w szkołach i przedszkolach przewidziano 280 etatów różnego rodzaju specjalistów.