Kolejne przypadki koronawirusa w podstawówkach i liceum

Potwierdzono kolejne przypadki zakażenia koronawirusem w opolskich szkołach. Tym razem chodzi o PSP 29, 21 oraz LO 1.

W szkole podstawowej nr 29 pozytywny wynik testu otrzymał uczeń drugiej klasy. Sanepid zdecydował o kwarantannie dla jednego nauczyciela i dozorze sanitarnym dla 25 uczniów do 18 października.

Koronawirusa potwierdzono również w czwartej klasie szkoły podstawowej nr 21. Sanepid zdecydował o objęciu dozorem epidemicznym 19 uczniów do 16 października.Także do wtedy dozorem epidemicznym objętych jest 32 uczniów klasy pierwszej w liceum ogólnokształcącym nr 1.

Sanepid zdecydował również o przedłużeniu kwarantanny z 17 do 19 października w szkole podstawowej nr 10 w Opolu. Objętych jest nią 20 uczniów z siódmej klasy.

Przypomnijmy, że zakażenie koronawirusem wykryto już także u uczniów PSP nr: 2, 5, 9, 10, 11, 20, 21, 31, 33 , LO nr: 1, 2, 3, 8, przedszkolu nr 29, w żłobku nr 2, w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego, Publicznym Liceum nr 3 oraz u podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej Domu Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.