Kolejne zmiany w kursowaniu opolskich autobusów miejskich

Miejski Zakład Komunikacyjny wprowadza kolejne zmiany w kursowaniu autobusów. Pandemia koronawirusa i m.in. nauka zdalna spowodowały, że wyraźnie spadła liczba osób korzystających z autobusów miejskich, co potwierdzają przeprowadzone 12 i 13 oraz 16 i 17 listopada badania w autobusach wybranych linii uzupełniających oraz na kluczowych przystankach sieci komunikacyjnej.

Od 12 listopada w dni robocze funkcjonuje tzw. nieszkolny rozkład jazdy, w którym poza standardowym obniżeniem częstotliwości kursowania większości linii, dodatkowo zredukowano ofertę przewozową linii 25, ograniczając liczbę jej kursów prawie o połowę. Ponadto zawieszono funkcjonowanie weekendowych linii nocnych N5 i N13.

Wyniki badań przeprowadzonych przez pracowników spółki wskazują na spełnienie limitu liczby przewożonych pasażerów praktycznie na wszystkich kursach. Niektóre połączenia cechują się bardzo niskim stopniem wykorzystania miejsc, przemawiającym za ograniczeniem rozkładu jazdy.

Średnie napełnienia autobusów linii 21 “na rondzie”, os. Chabrów oraz w Kolonii Gosławickiej nie przekraczają poziomu 10 pasażerów, w związku z tym, jak informuje MZK Opole, zasadne jest wprowadzenie na niej sobotniego rozkładu jazdy, ze zmniejszoną częstotliwością względem rozkładu roboczego nieszkolnego w godzinach porannych i popołudniowych (z 30 do 60 minut) oraz z obniżoną liczbą kursów do Borek i Brzezia.

Na linii 14, kursującej obecnie w dni robocze co około 30 minut do godziny 17:00, a od 17:00 co około godzinę, nie licząc godzin popołudniowego szczytu komunikacyjnego średnie napełnienia między centrum a Groszowicami nie przekraczały poziomu 12 pasażerów. Wprowadzana jest zatem redukcja liczby kursów w godz. 7:30 – 14:00, co oznacza, że linia 14 kursuje w tym przedziale nie co 30, a co 60 minut. W godzinach porannych i popołudniowych utrzymany zostanie obecny nieszkolny rozkład jazdy, zapewniający możliwość dojazdu do centrum z Maliny, Groszowic i Kolonii Gosławickiej oraz gwarantujący należytą obsługę zakładów przemysłowych położonych przy ul. Głogowskiej i Wschodniej.

W przypadku linii 3 badania wykazały, że na najbardziej obciążonym odcinku trasy między centrum a os. Chabrów najwięcej pasażerów korzysta z niej w godz. 11:00  -15:59, tj. średnio około 20 pasażerów w każdym autobusie. W pozostałych godzinach nie szczytowych, kiedy linia 3 funkcjonuje w takcie co 15 minut, średnie napełnienia  autobusów wahały się na poziomie od 9 do 14 pasażerów w zależności od kierunku jazdy. Dlatego też w godzinach 8:00-11:00 i 16:00-19:00 częstotliwość kursowania linii 3 została zmniejszona z 15 do 30 minut.

Rozkład jazdy linii pozostałych linii uzupełniających kursujących przez cały dzień co godzinę, tj. 7, 16, 18, 28 pozostał bez zmian. Na linii 16 jako jedynej uzupełniającej o charakterze miejsko-podmiejskim, łączącej Opole (Nową Wieś Królewską przez Śródmieście) do Wawelna wykonane zostały badania napełnień wewnątrz autobusów. Wskazują one, że aż na 10 spośród 17 par kursów linii 16 w dzień roboczy, stopień wykorzystania dopuszczalnej zajętości miejsc oscylował na poziomie od 57% do 91%.

Jak zaznaczają przedstawiciele MZK, redukcja rozkładów jazdy spowoduje zmniejszenie liczby realizowanych wozokilometrów w dzień roboczy o 721 dziennie. Uwzględniając istotnie ograniczony rozkład jazdy linii 25, łączny poziom redukcji wynosić będzie 1277 wozokilometrów dziennie w rozkładzie roboczym nieszkolnym.

– Zdajemy sobie sprawę, że ograniczenia mogą powodować utrudnienia w przemieszczaniu się, jednak z uwagi na epidemię i spadek wpływów z biletów, musimy racjonalnie podchodzić do wydatkowania środków finansowych. Jeśli na skutek korekt rozkładów pasażerowie utracą możliwość dojazdu do pracy lub innego ważnego celu podróży, uprzejmie prosimy o zgłaszanie tego faktu na adres mailowy mzk@mzkopole.pl lub wt@um.opole.pl.  W zgłoszeniu należy podać nr linii, godzinę dojazdu do zakładu pracy oraz liczbę osób które korzystają z połączenia komunikacyjnego – informuje Tomasz Zawadzki, naczelnik Wydziału Transportu Urzędu Miasta.

Najnowsze artykuły