Kolejny etap Budżetu Obywatelskiego Opola

95 spośród 116 projektów złożonych przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego Opola zostało skierowanych do dalszej oceny.

20 zadań nie uzyskało wymaganego progu poparcia (minimum 20 osób) natomiast jeden projekt nie posiadał zgody dyrektora placówki oświatowej.

Projekty będą teraz poddane dalszym ocenom formalnej i merytorycznej, co potrwa do 22 sierpnia. Od 23 sierpnia do 2 września będzie czas na odwołania, a ostateczną lista pomysłów zostanie ogłoszona między 16 a 19 września. Głosowanie rozpocznie się 19 września, a zakończy 8 października.

Do wydania w puli XI edycji jest 7,3 mln zł, w tym 5,8 mln zł na projekty dzielnicowe i 1,5 mln zł na zadania ogólnomiejskie.

Złożone przez mieszkańców projekty dotyczą remontów i budowy dróg, chodników i ścieżek rowerowych oraz oświetlenia; sportu i i architektury sportowej; kultury; terenów rekreacyjnych,  zielonych i nasadzeń, ochrony zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów, a także komunikacji miejskiej.

Lista projektów dostępna jest na stronie: bo.opole.pl.

Najnowsze artykuły