Kolejny odcinek ulicy Katowickiej już otwarty

Miejski Zarząd Dróg w Opolu otworzył kolejny ważny odcinek na ulicach centrum miasta. Chodzi tu o fragment Katowickiej między Orląt Lwowskich a Ozimską.

Ruch tam od wtorku godz. 10 odbywał się już normalnie, czyli z możliwością wjazdu z Ozimskiej w Katowicką.

Utrudnienia będą natomiast po drugiej stronie Katowickiej – między Kościuszki a Ozimską. Nie będzie też możliwości wjazdu z Ozimskiej, a jedynie wyjazd w Ozimską (w prawo i w lewo oraz na wprost w kierunku Kośnego).

Cały czas prowadzone będą też prace na chodnikach gdzie trwa przebudowa oraz budowa drogi rowerowej.