Komisja Europejska zatwierdziła polski projekt

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia rolników. Dzięki temu możliwe będą dopłaty do nawozów. 

Komisja Europejska zatwierdziła polski program dopłat do nawozów o wartości 3,9 miliarda złotych. Oznacza to zgodę na dopłaty do nawozów – czytamy na Twitterze ministerstwa.

Rolnicy, aby zrekompensować sobie część kosztów nawozów (które cały czas rosną), będą mogli otrzymać pomoc w wysokości od 500 złotych na hektar gruntów rolnych oraz do 250 złotych na hektar użytków zielonych i pastwisk. Pomoc w ramach tego programu będzie dotacją bezpośrednią. 

Pomoc będzie dostępna dla rolników prowadzących działalność w Polsce, którzy odczuli skutki wzrostu kosztów nawozów spowodowanego obecnym kryzysem geopolitycznym i związanymi z nim sankcjami – czytamy w wyjaśnieniu.

Beneficjent będzie mógł otrzymać maksymalnie 35 tysięcy euro. Musi ona zostać przyznana do końca 2022 roku.