Komunikat o stanie powietrza na tablicach przy przystankach autobusowych

Informacje o jakości powietrza wyświetlają się na tablicach dynamicznej informacji pasażerskiej przy opolskich przystankach komunikacyjnych.

Tablice wyświetlają poziom zawartości pyłu zawieszonego PM10 w mikrogramach na metr sześcienny oraz indeks jakości powietrza w zależności od stężenia pyłu PM10 w powietrzu.

Informacje o stężeniu pyłu PM10 pobierane są ze stacji  zlokalizowanej przy ul. Koszyka, będącej częścią Państwowego Monitoringu Środowiska zarządzanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska  (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/station_details/table/10374/3/1).

Tablice wyświetlają tylko najnowsze dane – pomiar odbywa się co godzinę, a jego wynik od razu wyświetlany jest na tablicach. Dzięki tej funkcjonalności mieszkańcy Opola zyskali łatwy dostęp do informacji na temat stanu jakości powietrza w mieście.

Najnowsze artykuły