Komunikat: Prezydent Opola zwalnia z kar do odwołania

W związku z zagrożeniem koronawirusem, mając na względzie obawy mieszkańców przed zagrożeniem karami za niedokonanie w 30-dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z kraju UE lub niezgłoszenia nabycia/zbycia zarejestrowanego w kraju, Prezydent Miasta Opola podjął decyzję o odstąpieniu od ukarania osób, które nie spełnią ww. terminów. W opinii Prezydenta Miasta Opola sytuacja epidemiologiczna powinna być traktowana jako siła wyższa  – w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.  Powyższe obowiązuje do odwołania.

Jednocześnie przypominam, ze od dziś (13.03.2020 r.) obowiązuje wyłączenie Urzędu Miasta Opola dla swobodnego przemieszczania się klientów.

Najnowsze artykuły