Komunikat: Prezydent Opola zwalnia z kar do odwołania

W związku z zagrożeniem koronawirusem, mając na względzie obawy mieszkańców przed zagrożeniem karami za niedokonanie w 30-dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z kraju UE lub niezgłoszenia nabycia/zbycia zarejestrowanego w kraju, Prezydent Miasta Opola podjął decyzję o odstąpieniu od ukarania osób, które nie spełnią ww. terminów. W opinii Prezydenta Miasta Opola sytuacja epidemiologiczna powinna być traktowana jako siła wyższa  – w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.  Powyższe obowiązuje do odwołania.

Jednocześnie przypominam, ze od dziś (13.03.2020 r.) obowiązuje wyłączenie Urzędu Miasta Opola dla swobodnego przemieszczania się klientów.

Dariusz Król

Znawca futbolu, pomysłodawca i były redaktor naczelny ogólnopolskiego tygodnika „Tylko piłka”. W przeszłości także dziennikarz tygodnika i dziennika Gazeta Opolska (m.in. kierownik działu sportowego). Obecnie redaktor magazynu „Opole i kropka” i Czasu na Opole, w których zajmuje się głównie tematami z życia miasta, historią i sportem.

Najnowsze artykuły