Konkurs dla firm zatrudniających cudzoziemców

Do 7 czerwca firmy zatrudniające obcokrajowców mogą zgłaszać się do konkursu „Opolska Firma Przyjazna Cudzoziemcom”. Organizowany jest po raz trzeci przez Politechnikę Opolską. 

Konkurs przeznaczony jest dla firm, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego, zatrudniają co najmniej 3 cudzoziemców i w ciągu ostatnich 2 lat nie były karane w związku z powierzeniem pracy cudzoziemcowi. Mogą wziąć w nim udział agencje pracy, jeśli są tzw. pracodawcami użytkownikami.

Jego celem jest docenienie tych pracodawców, którzy kierują się zasadami równego traktowania pracowników bez względu na pochodzenie oraz wspierają ich integrację. To właśnie pracodawcy są bardzo istotni w procesie integracji na poziomie lokalnym, ponieważ łączą społeczeństwo przyjmujące, czyli polskich pracowników ze społecznością imigrantów (cudzoziemscy pracownicy). Sfera zawodowa jest coraz częściej tą, w której kształtują się relacje pomiędzy obiema grupami.

Żeby wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny on-line m. in. na stronie Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej (link do formularza: https://badania.weiz.po.opole.pl/index.php/352515?lang=pl)

Przy ocenie firmy pod uwagę brany będzie m.in. sposób zatrudnienia cudzoziemca, czyli czy otrzymuje umowę o pracę lub czy jest zatrudniony w oparciu o umowę cywilnoprawną. Ponadto uwzględniane będą dodatkowe świadczenia lub pomoc, którą pracodawca oferuje zagranicznym pracownikom. Chodzi m.in. o zakwaterowanie, transport z pracy i do pracy, szkolenia zawodowe, pomoc w legalizacji pobytu lub w różnych sytuacjach kryzysowych.

W tej edycji pytać będziemy pracodawców także możliwość wykorzystania kwalifikacji imigrantów – mówi dr Sabina Kubiciel-Lodzińska z Wydziału Ekonomii i Zarządzania, współorganizatorka konkursu. – Z badań przeprowadzonych w województwie opolskim wiemy, że około 40-50 proc. osób przybyłych z Ukrainy ma dyplom uczelni. W większości pracują jednak poniżej swojego wykształcenia.

Organizatorem konkursu jest Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu, Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki i Opolską Izbą Gospodarczą. Patronem wydarzenia jest Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu.

 

Najnowsze artykuły