Konsultacje dla mieszkańców w sprawie taksówek

Zaczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał regulujących przewóz taksówkami na terenie Opola.

Uchwały dotyczą: określenia strefy cen (stawki taryfowe) obowiązującej przy przewozie osób i ładunków taksówkami; ustalenia cen maksymalnych obowiązujących przy przewozie osób taksówkami na terenie Opola; obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe taksówką na terenie miasta Opola lub kierowców przez nich zatrudnionych; przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie miasta Opola.

Konsultacje realizowane będą w następujących formach:
– pisemnego, w tym elektronicznego przekazywania opinii
– punktu konsultacyjnego, zorganizowanego w Wydziale Transportu Urzędu Miasta Opola (ul. Piastowska 17 pok. 12 w godzinach pracy: od godz. 7.30 do 15.30 od poniedziałku do środy; od godz. 7.30 do 17.00 w czwartek; od godz. 7.30 do 14.00 w piątek).

Pisemne opinie należy zgłaszać na adres Urząd Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole do 23 maja do godz. 15.30. Zgłaszanie opinii drogą elektroniczną następuje na adres: wt@um.opole.pl do 23 maja do godz. 24.00.

Na zdjęciu wiceprezydent Opola Małgorzata Stelnicka i naczelnik Wydziału Transportu Urzędu Miasta Tomasz Zawadzki. 

Najnowsze artykuły