Ośrodki środowiskowe i społeczne zawiesiły działalność

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu przy ul. Chmielowickiej wprowadził zakaz odwiedzin. Tak jest w większości instytucji środowiskowych i społecznych.

W trosce o zdrowie podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów wprowadzono zakaz wyjścia mieszkańców poza teren Domu.

Działalność zawieszono także w Środowiskowym Domu Samopomocy “Magnolia”. W miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym wprowadzono zakaz odwiedzin oraz przemieszczania się mieszkającym tam osobom między budynkami. Odwołano zajęcia dla seniorów w domach dziennego pobytu i Centrum Informacyjno-Edukacyjnym “Senior w Opolu”. Decyzją wojewody czasowe zawieszenie działalności (od 12 do 25 marca) obowiązuje w placówkach wsparcia dziennego, centrach i klubach integracji społecznej, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej.

W ORS „Szansa” obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin. W Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie wprowadzony całkowity zakaz odwiedzin. Zawieszono działalność punktów obsługi prawnej funkcjonujących na terenie komórek organizacyjnych MOPR  (Dom Złotej Jesieni, ul. Hubala 4,, ul. Armii Krajowej 36, ul. Małopolska 20a). Zawieszono przyjmowanie darów. Wprowadzono wydłużony czas wypłat w kasie MOPR z jednoczesnym wprowadzeniem numerków z konkretnie określoną godziną wypłaty świadczenia. Zawieszono dystrybucję Banku Żywności. Od 16 marca domy dziennego pobytu zawieszają całkowicie działalność. W domach będą wydawane posiłki w formie suchego prowiantu, dla osób, którym posiłki są dostarczane do miejsca zamieszkania w ramach usług opiekuńczych oraz dla osób, które są uprawnione do posiłków bezpłatnych.

Działalność zawieszono także w Środowiskowym Domu Samopomocy “Magnolia”. W miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym wprowadzono zakaz odwiedzin oraz przemieszczania się mieszkającym tam osobom między budynkami. Decyzją wojewody czasowe zawieszenie działalności (od 12 do 25 marca) obowiązuje w placówkach wsparcia dziennego, centrach i klubach integracji społecznej, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej.

Dariusz Król

Znawca futbolu, pomysłodawca i były redaktor naczelny ogólnopolskiego tygodnika „Tylko piłka”. W przeszłości także dziennikarz tygodnika i dziennika Gazeta Opolska (m.in. kierownik działu sportowego). Obecnie redaktor magazynu „Opole i kropka” i Czasu na Opole, w których zajmuje się głównie tematami z życia miasta, historią i sportem.

Najnowsze artykuły