LG Energy Solution nawiązało współpracę z Politechniką Opolską

Politechnika Opolska podpisała umowę o współpracy z LG Energy Solution – globalnym potentatem w zakresie elektromobilności – największym na świecie producentem baterii do samochodów.

To jeden z wiodących na świecie producentów baterii m. in. dla przemysłu motoryzacyjnego, branży IT oraz urządzeń mobilnych. To również aktywny gracz na rynku własności intelektualnej, posiadający ponad 50 000 patentów. Polski oddział LG Energy Solution produkuje rocznie baterie o pojemności prawie 100 GWh jednocześnie wciąż rozbudowując swoje możliwości.

– Studenci i pracownicy Politechniki zyskają możliwość współpracy z jedną z najbardziej innowacyjnych firm na świecie. Staże, szkolenia czy zajęcia z dostępem do najnowocześniejszych technologii w zakresie elektromobilności staną teraz otworem dla studentów opolskiej uczelni. Wszystko wskazuje na to, że już od 2035 r. w Europie zostanie zatrzymana produkcja samochodów opartych o silniki spalinowe. Oznacza to gigantyczne zmiany w przemyśle, edukacji i badaniach naukowych. Dzięki partnerstwu z LG – Politechnika i cały nasz region zyskał wielkiego sojusznika w przygotowywaniu się do tych zmian! – mówił na spotkaniu prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.

Aby sprostać wyzwaniom związanym z dynamicznym rozwojem firmy w tym zapotrzebowaniu na kadrę inżynierską oraz kompetencje w obszarze wdrażania technologii związanych z specjalizacją zakładu LG ES Wrocław oraz PO podpisały umowę współpracy. Uroczystość miała miejsce na Politechnice Opolskiej.

Ścisła współpraca Politechniki Opolskiej oraz LG Energy Solution Wrocław obowiązywać będzie na wielu płaszczyznach. Wymiany informacji dotyczącej możliwych obszarów współpracy w zakresie prowadzonych prac badawczo – rozwojowych (B+R) oraz możliwości wdrożenia wyników tych prac w praktyce gospodarczej. Organizowania i prowadzenia wspólnych szkoleń, warsztatów, spotkań, seminariów oraz wizyt studyjnych. Integracji i koordynacji badań naukowych z potrzebami gospodarki. Współdziałania w zakresie staży i praktyk oraz zatrudniania studentów i absolwentów Uczelni w LG Energy Solution Wrocław. Podejmowania działań popularyzatorskich i promujących zakres badań prowadzonych na uczelni. Współudziału w projektach o charakterze naukowym i innowacyjnym. Wspólnego występowania o środki zewnętrzne służące rozwojowi B+R.