REKLAMA

REKLAMA

Czas na Mały ZUS plus do końca stycznia

Przedsiębiorcy, którzy chcą zacząć korzystać z Małego ZUS Plus, powinni zgłosić to do końca miesiąca. Jak przypomina opolski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ci, którzy korzystali z ulgi w minionym roku i nadal spełniają jej warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie.

Mały ZUS plus adresowany jest do przedsiębiorcy, którego przychód w minionym roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tysięcy złotych. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni – mówi Elżbieta Kaczorowska-Rams, zastępca dyrektora do spraw dochodów w opolskim oddziale ZUS.

Z programu Mały ZUS Plus można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 5 lat. Ulga dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, nie dotyczy jednak składki zdrowotnej, którą przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.  Ci, którzy korzystali z ulgi w minionym roku i nadal spełniają warunki. Przedsiębiorcy, korzystający z Małego ZUS Plus w 2023 roku, muszą jednak złożyć dodatkowe dokumenty rozliczeniowe. Termin ten mija 20 lutego. Więcej informacji można znaleźć na stronie ZUS-u.