Miasto czeka na opinie w sprawie gospodarki odpadami. Ruszyła internetowa ankieta

Urząd Miasta Opola zaprasza do udziału w ankiecie dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi. Ankieta jest anonimowa, a oceny mieszkańców wskażą kierunek zmian, które mogą usprawnić działanie systemu w stolicy regionu.

Ankieta dostępna jest na stronie internetowej: https://app.ekostrateg.com/zdi/ankieta?0&tenantId=opole_publiczna&formId=ANKIETA

Pytania kierowane do mieszkańców, zarządców i przedsiębiorców dotyczą m.in. objętości i dostępności pojemników, konieczności ich mycia czy też częstotliwości odbierania odpadów. Ankieta dostępna będzie do  29.04.2020r.

– Przygotowujemy nowe prawo miejscowe i nowy kształt umowy na odbiór odpadów kogomunalnych, dlatego to właśnie teraz jest czas na zgłaszanie swoich uwag do obecnie funkcjonującego systemu. Wszystkie  otrzymane informacje przeanalizujemy wnikliwie, jednak należy pamiętać, że nie wszystkie sugestie mogą zostać uwzględnione, ponieważ musimy brać tez pod uwagę ostateczne koszty całego systemu, które przekładają się bezpośrednio na wysokość stawki jaką zapłacą mieszkańcy – tłumaczy Iwona Kowalczuk, naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi opolskiego ratusza.

Przypomnijmy, z końcem marca Opole podpisało nową umowę na zagospodarowanie odpadów komunalnych z firmą Remondis. Nastąpiło to po długich negocjacjach z przedsiębiorstwem, bo ratusz nie chciał się zgodzić na drastyczne podwyżki cen zagospodarowania odpadów zmieszanych zaproponowane przez spółkę Remondis. Ostatecznie udało się dojść do porozumienia. Nowa umowa obowiązuje od 1 kwietnia 2020 roku do 30 marca 2021 roku. Cena za zagospodarowanie jednej tony odpadów niesegregowanych wynosi 410zł netto. Opłaty ponoszone przez mieszkańców ulegną zmianie, ale dziś nie jest znana ich wysokość. Nad tym pochyli się Rada Miasta przed wakacjami, a nowe stawki wejdą w życie od września br.

Najnowsze artykuły