Miasto uruchamia „Pogotowie psychologiczne dla uczniów”

 Pogotowie będzie działało w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji przy ulicy Powstańców Śląskich 19. Pomocy będą udzielali psychologowie oraz specjaliści MCWE. Wszystko po to, by młodzi ludzie mogli jak najszybciej znaleźć pomoc w zdarzeniach kryzysowych.

Pogotowie psychologiczne dla uczniów zostało powołane aby zapewnić lepsze niż dotychczas reagowanie w przypadku „kryzysu sytuacyjnego”, który dotyka zarówno opolskich uczniów jak i ich rówieśników oraz rodziny. Pogotowie ma pomagać młodym ludziom, którzy np. zetknęli się z przemocą w domu lub szkole, w internecie, a także tym, którzy odkrywają swoją seksualność. Ma też pomagać w „zdarzeniach kryzysowych” takich jak nagła śmierć kogoś bliskiego. Pogotowie będzie działać w każdej sytuacji, która wymaga natychmiastowej pomocy psychologicznej.

Pogotowie ma być rozwinięciem dotychczasowej pracy Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji

Do tej pory zespół interwencyjny, pomagający młodym ludziom był zwoływany w sytuacjach gdy już dochodziło do sytuacji kryzysowych np. w przypadku śmierci któregoś z uczniów. Składał się z psychologów MCWE i oferował pomoc uczniom, nauczycielom oraz rodzicom i pracownikom szkoły. Jednak łączyli to z codzienną pracą diagnostyczną. Powołane pogotowie ma tę pomoc zintensyfikować i ułatwić dostęp do niej. Odpowiadać ma za to Zespół Interwencji Kryzysowej, który ma także zająć się działaniami profilaktycznymi.

Od teraz do psychologa dyżurującego w POGOTOWIU mogą zgłaszać się młodzi ludzie, uczniowie, którzy nie mogą poradzić sobie z nagle dotykającą ich sytuacją kryzysową, a jednocześnie nie decydują się rozmawiać o swoich trudnościach z dorosłymi w swoim środowisku. Zgłosić się na konsultacje wspierające można osobiście (młodzież, która może już samodzielnie przyjść do MCWE), zadzwonić na telefon komórkowy lub zgłosić się drogą elektroniczną i spotkać w Wirtualnym Gabinecie Pogotowia.

W skład Zespołu Interwencji Kryzysowej będą wchodzić psycholog, psycholog kliniczny oraz interwent kryzysowy, który będzie bezpośrednio pracował z uczestnikami zadania kryzysowego, prowadził działalność profilaktyczną, a także przygotowywał materiały edukacyjne.

Pogotowie zacznie działać 22 maja. Do dyspozycji będzie telefon kontaktowy, kontakt e-mail pogotowie.zip@mcwe.opole.pl, komunikatory: Whatsapp, Messenger, a także gabinet wirtualny Pogotowia Psychologicznego dla Uczniów. Na początek, od 22 maja do 30 czerwca, pomoc będzie można uzyskać W PONIEDZIAŁKI OD 12:00-15:00, PIĄTKI OD 15.00-17.00 pod numerem telefonu: 572 128 403

W pozostałych godzinach pomoc będzie można uzyskać pod numerami  116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, 800 119 119 – telefon zaufania do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, lub 800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.

 

NIEZALEŻNIE OD FUNKCJONOWANIA POGOTOWIA, ZDARZENIA KRYZYSOWE MOŻNA ZGŁASZAĆ W MIEJSKIM CENTRUM WSPOMAGANIA EDUKACJI telefon 519 833 408 lub 77 454 50 87 w godzinach od 8.00-18.00; e-mail: sekretariatmppp@mcwe.opole.pl

 

 

Najnowsze artykuły