Miejski program in vitro przynosi efekty

Od 2020 roku w Opolu działa miejski program dofinansowania in vitro. Przez dwa lata skorzystało z niego ponad 130 par.

 O niepłodności mówimy wtedy, kiedy występuje brak ciąży pomimo regularnych stosunków utrzymywanych powyżej 12 miesięcy bez stosowania jakichkolwiek metod antykoncepcyjnych.

W krajach rozwiniętych zwiększa się częstość występowania niepłodności. Tendencji tej sprzyjają między innymi takie zjawiska jak: odkładanie zajścia w ciążę na późniejszy okres życia, czy zwiększający się odsetek występowania otyłości i chorób przenoszonych drogą płciową.

Problem dostrzegł Parlament Europejski

Problem został zauważony przez Parlament Europejski, który w lutym 2008 r. wezwał kraje członkowskie do „zapewnienia prawa dostępu do technik rozrodu wspomaganego”. Dostępność do leczenia o udowodnionej skuteczności powinna więc być powszechna  w całej Europie bez względu na dochody pacjenta lub jego miejsce zamieszkania.

Szacuje się, że w USA 10-20% par jest niepłodnych, we Francji – 18,4%, w Wielkiej Brytanii – 16,8%, a w Polsce około 10-12% (wg danych WHO). Problem niepłodności dotyczy zatem dużej części społeczeństwa polskiego i stanowi problem co szóstej pary. Ocenia się, że w Polsce z powodu okresowej lub trwałej niepłodności cierpi około 1.200.000-1.300.000 par, a bezdzietnych jest około 600.000 par.

W chwili obecnej jedyną szansą na dostęp do metody zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro w Polsce jest leczenie komercyjne. Wysoka cena procedury sprawia jednak, że leczenie to jest finansowo niedostępne dla wielu potrzebujących par. Efektem tego jest ograniczona dostępność do leczenia, co potęguje zjawisko ekonomicznej dyskryminacji niepłodnych.

Opole wpiera metodę in vitro

Od 2020 r. miasto Opole finansuje Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla swoich mieszkańców. Do Programu kwalifikują się pary, u których:

1) stwierdzono przyczynę niepłodności lub nieskutecznego leczenia niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu,

2) w dniu zgłoszenia do Programu kobieta nie ukończyła 42-go roku życia (według rocznika urodzenia). Warunkiem jest dobrze rokująca rezerwa jajnikowa, potwierdzona badaniem AMH (powyżej 0,7 ng/mL),

3) w dniu zgłoszenia do Programu kobieta nie ukończyła 42-go roku życia (według rocznika urodzenia). W przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo żeńskich komórek rozrodczych) lub procedury adopcji zarodka,

4) obydwoje są mieszkańcami miasta Opola.

Każda zakwalifikowana do Programu para ma prawo skorzystać z jednej zindywidualizowanej procedury wspomaganego rozrodu.

Warunkiem uzyskania dofinansowania do procedury jest przeprowadzenie co najmniej jednej z wymienionych poniżej interwencji (w zależności od sytuacji klinicznej pary):

1) zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie),

2) zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych (dawstwo inne niż partnerskie),

3) adopcji zarodka (dawstwo inne niż partnerskie).

Dofinansowanie kosztów jednego cyklu zapłodnienia pozaustrojowego lub adopcji zarodka przysługuje każdej parze w wysokości do 100% kosztów danej procedury. Trzeba jednak pamiętać, że nie więcej niż 5.000,00 zł, pod warunkiem przeprowadzenia przynajmniej jednej całej procedury przewidzianej w Programie.

Metoda in vitro już przynosi efekty

Do dziś z programu dofinansowania in vitro skorzystało w Opolu 120 par. W wyniku Programu urodziło się 10 dzieci. Do tej pory program in vitro kosztował nieco ponad 380 tyś złotych,

Realizatorem Programu jest PARENS Ośrodek Leczenia Niepłodności w Opolu przy ul. Juliana Tuwima 1 – podmiot wybrany w drodze otwartego konkursu ofert.

 

 

 

Najnowsze artykuły