Miliony na nowe ścieżki rowerowe

Opole startuje z budową kolejnych ścieżek rowerowych. Właśnie ogłoszono przetarg na realizację projektu „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”.

Miasto konsekwentnie stawia na rozbudowę infrastruktury rowerowej.  Kontynuacją tego wieloletniego projektu jest inicjatywa „Czas na rower”, w której stolica województwa pełni rolę lidera.

Wartość projektu wynosi 33,3 mln zł (z tego na Opole przypada 8,9 mln zł). Dofinansowanie z UE to 22,2 mln zł (dla Opola 5,9 mln zł). Długość infrastruktury rowerowej to 21,36 km, z tego na nasze miasto przypada 9,06 km.

W Opolu przewidziano budowę ścieżek pieszo rowerowych w następujących miejscach:
odcinek od Pl. Kazimierza do ul. Wrocławskiej – 180 m,
ul. Sosnkowskiego (od ul. Okulickiego do ul. Horoszkiewicza) i ul. Horoszkiewicza – 1426 m,
Al. Wincentego Witosa (lewa strona) – 1235 m,
ul. Ozimska (od pływalni do ul. Plebiscytowej) – 247 m,
ul. Budowlanych od ronda przy ul. Składowej do ul. Usługowej (prawa strona) – 360 m,
ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzicka (od ul. Tysiąclecia do ul. Wschodniej) – 1670 m,
ul. Ojca Edwarda Frankiewicza w Opolu (część pierwsza) – 477 m,
ul. Ojca Edwarda Frankiewicza – lewa strona od ul. Przeskok do ul. Kredytowej – 274 m,
ul. Opolska od istniejącego ciągu przy salonie LellekGroupdo granicy Sławic (prawa strona) – 241 m,
ul. Nysy Łużyckiej (od ul. Bonczyka do ul. Wrocławskiej) – 162 m,
wzdłuż obwodnicy północnej od ul. Częstochowskiej do drogi transportu rolnego (prawa strona) – 94 m,
ul. Pużaka (od ul. Sosnkowskiego do ul. Tarnopolskiej) – 1414m,
ul. Wrocławska od ul. Wspólnej do istniejącego ciągu przy CWK – 152 m,
ul. Krapkowicka na odcinku od ul. Bolkowskiej do ul. Krapkowickiej wraz z połączeniem z ciągiem od ronda im. Politechniki Opolskiej – 458 m,
ul. Ozimska na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Tysiąclecia – 679 m.

W projekcie Aglomeracji Opolskiej oprócz stolicy Opolszczyzny udział biorą także gminy: Dobrzeń Wielki, Gogolin, Komprachcice, Krapkowice, Prószków, Strzeleczki, Tarnów Opolski

 

Projekt otrzymał dofinansowanie:

– ze środków: RPO WO 2014-2020, Poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej
– W trybie: konkursowym (ZIT AO – Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska).

Najnowsze artykuły