Monika Ożóg straci stanowisko Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Monika Ożóg zostanie odwołana ze stanowiska Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Informację o tej decyzji potwierdza Wojewoda Opolska Monika Jurek.

Do mediów przesłano dziś komunikat w tej sprawie:

“Zadaniem Wojewody Opolskiej Moniki Jurek jako osoby reprezentującej rząd jest w porozumieniu z resortowymi ministrami kreowanie takiej polityki kadrowej oraz dobieranie takiej kadry zarządzającej w Urzędzie, jak i jednostkach podległych, aby w atmosferze współpracy, zgodnie realizować zadania dla dobra mieszkańców i rozwoju całego regionu. Okoliczności, w jakich powołana została Pani Monika Ożóg, a przy tym brak akceptacji ze strony środowiska oraz niesprzyjająca atmosfera współpracy skłoniły do wystąpienia o wyrażenie zgody przez Generalnego Konserwatora Zabytków na odwołanie jej ze stanowiska. Zgodę w niniejszej sprawie otrzymano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W najbliższym czasie przystąpimy do powołania nowego wojewódzkiego konserwatora zabytków.”

fot. FB Wojewody Opolskiego

Najnowsze artykuły