Most im. Ireny Sendlerowej cały czas się zmienia

Prace cały czas trwają, a ta bardzo uczęszczana przeprawa z Wyspy Pasieki na Bolko zostanie całkowicie zmodernizowana. Będzie szersza i powstaną nowe kładki, na czym skorzystają piesi i rowerzyści.

Modernizacja zakłada dobudowanie po obu stronach mostu kładek dla pieszych. W efekcie samym środkiem będą przejeżdżać rowerzyści. Kilka lat temu na moście wytyczono ścieżkę rowerową, która obejmowała pół mostu, a drugie pół było przeznaczone dla pieszych. Miejsca jednak brakowało dla jednych i drugich. Zwłaszcza w weekendy kiedy na Wyspę Bolko, do ogrodu zoologicznego czy do parku zmierza wielu ludzi.

Konstrukcja mostu jest systematycznie naprawiana, została już oczyszczona i jest przygotowywana do malowania. Cały czas trwają też prace przy nowych kładkach. W ostatnim etapie zmieniona zostanie nawierzchnia i powstanie nowe oświetlenie. Dzięki rusztowaniom prace prowadzone są z boku i od spodu przeprawy.

Dlatego ruch dla pieszych jest możliwy, choć mogą pojawiać się czasowe wyłączenia, kiedy to będzie konieczne dla sprawnego prowadzenia prac czy też ze względów bezpieczeństwa. Do tych zamknięć dla ruchu ma jednak nie dochodzić w dniach najczęstszego odwiedzania wyspy Bolko czyli w weekendy.

Nie zmieni się charakter mostu i nadal będzie to przeprawa spacerowa. Ruch samochodowy z Wyspy Pasieka na Wyspę Bolko nie będzie oczywiście wprowadzony.

Koniec prac na moście przewidziany jest na lato 2020 roku. Inwestycja jest warta 10 milionów złotych z czego 2,5 miliona pochodzi z dotacji unijnej.

Najnowsze artykuły