Zakończono głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego

Zakończono już głosowanie na projekty zgłoszone przez mieszkańców do VIII edycji Budżet Obywatelski Opola. Wyniki poznany 14 października o godz. 16 w Centrum Dialogu Obywatelskiego

Na liście były 84 projekty z czego 60 dzielnicowych i 24 ogólnomiejskie. Do wydania jest rekordowe 6.4 mln zł.

Pod względem tematycznym liczba projektów dotyczy m. in. dróg, chodników, ścieżek rowerowych; sportu (w tym architektury sportowej), terenów rekreacyjnych, placów zabaw, małej architektury; edukacji i kultury; oświetlenia i bezpieczeństwa; terenów zielonych i nasadzeń.

Warto odnotować, iż wszystkie zgłoszone projekty najpierw zostały ocenione formalnie i merytorycznie przez właściwe wydziały Urzędu Miasta Opola lub jednostki miejskie oraz zaopiniowane przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej.

Przypomnijmy, iż Budżet Obywatelski Miasta Opola ma za zadanie pobudzać do aktywności mieszkańców i w oparciu o ich zaangażowanie budować społeczeństwo obywatelskie oraz wzmacniać dialog pomiędzy wszystkimi stronami biorącym udział w BO. Władze Miasta Opola, dają mieszkańcom możliwość decydowania o ważnych dla nich inwestycjach i innych zadaniach, licząc na akceptację podjętych decyzji, a jednocześnie rozwój świadomości obywatelskiej, bowiem budżet obywatelski to także sprawne narzędzie edukacyjne, pokazujące mieszkańcom Opola mechanizmy prawidłowego funkcjonowania wspólnot