Nagły spadek formy miejskich finansów

Przyczyną jest koronawirus. Światowy kryzys epidemiologiczny to poważne zagrożenie nie tylko dla zdrowia i życia mieszkańców Opola, ale także dla miejskiej gospodarki i budżetu.   

Miasto od samego początku pandemii aktywnie włącza się w walkę ze skutkami koronawirusa. Pomaga medykom i mundurowym – wyposażając ich w środki ochrony osobistej. Maseczki i paczki żywnościowe przekazywane były seniorom. Przedsiębiorcy zostali zwolnieni z opłat czynszowych i dzierżawy w miejskich lokalach. Umarzane, albo rozkładane na raty, są należności podatkowe względem miasta. 

Wszystko, by w tej trudnej sytuacji, pomóc mieszkańcom i rodzimemu biznesowi. Teraz – w trzecim miesiącu walki z pandemią, również w miejskim budżecie, dokładnie widać, jak ogromne spustoszenie poczyniła ona w finansach miasta. Niższe wpływy z podatków liczone są w grubych milionach.

Udziały w PIT spadły  o 9,7 mln zł, CIT o 0,4 mln zł. W sumie w kwietniu do kasy miasta, tylko z tytułu podatków, wpłynęło mniej o około 10 mln zł. Licząc od początku roku wpływy są niższe o prawie 12 mln zł od zakładanych, co w samym miesiącu kwietniu daje spadek o 38% w stosunku do kwietnia roku ubiegłego. A to tylko część strat, jakie z powodu koronawirusa ponosi miasto. Zaproponowane ulgi dla przedsiębiorców. Nadal wpływów do budżetu nie generują jednostki takie jak ogród zoologiczny, obiekty MOSiR-u, galeria czy Muzeum Polskiej Piosenki.

Miasto szacuje, że wszystko to będzie miało duży wpływ na wielkość deficytu na koniec roku. Rzeczą absolutnie konieczną jest poszukiwanie oszczędności. Dlatego już ograniczone zostały wydatki związane m.in. z promocją miasta, dofinansowaniem działalności klubów sportowych, odwoływane są koncerty i imprezy kulturalne, redukowane wydatki rad dzielnic. 

Na ten moment Opole nie rezygnuje z dużych ważnych dla miasta inwestycji, ale dogłębnie analizowane są koszty planowanych remontów. Już teraz widać, że skutki pandemii koronawirusa finanse miasta odczuwać będą nie tylko w 2020 roku, ale prawdopodobnie przez kolejnych kilka.

Najnowsze artykuły