Nagroda Wolności dla Lecha Wałęsy

Miasto Opole z inicjatywy prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego w tym roku przyzna Nagrodę Wolności. Otrzyma ją pierwszy prezydent RP po zmianie ustrojowej i upadku komunizmu w Polsce, Lech Wałęsa.

– Opole w sposób szczególny dba o budowę społeczeństwa obywatelskiego opartego o wartości demokratyczne. Szczególnie ważna jest dla nas pamięć i podtrzymywanie idei Solidarności. To dzięki tej idei w Polsce obalono komunizm i rozpoczęto budowę społeczeństwa obywatelskiego, w którym kompromis i wzajemny szacunek to podstawowe wartości. Warto kultywować tradycję Solidarności, ponieważ daje ona poczucie wspólnoty, dającej siłę i pozwalającej na wszechstronny rozwój społeczeństwa – mówi pomysłodawca, Arkadiusz Wiśniewski.

Nagroda Wolności jest podziękowaniem za wyjątkowy wkład w budowanie demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego, a zarazem przypomnieniem tych wartości, których w obecnych czasach bardzo potrzebuje polskie społeczeństwo, żeby móc się nadal rozwijać w demokratyczny sposób.

Nagroda przyznawana jest w szczególności za: zaangażowanie w działalność społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych na rzecz społeczeństwa obywatelskiego; działania w organizacjach społecznych lub związkach zawodowych; szacunek i uznanie społeczne; postawę godną naśladowania oraz współpracę i angażowanie się w działania z i na rzecz innych ludzi.

O przyznaniu pierwszej nagrody jednogłośnie zdecydowała kapituła powołana przez prezydenta. W jej skład weszli: Arkadiusz Wiśniewski (przewodniczący Kapituły) oraz członkowie: Dorota Simonides, Zbigniew Bujak, Zbigniew Bereszyński, Piotr Kirstein, Dorota Piechowicz –Witoń.

Nagroda zostanie wręczona 9 czerwca o godzinie 13:00 na Placu Wolności (na scenie głównej Festiwalu Książki).

Najnowsze artykuły