Najwyższa jakość opolskiej wody kranowej

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o. o. realizuje największą inwestycję w historii miasta Opola – Projekt pn. „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno – ściekowej”. W jej ramach zmodernizowana została Stacja Uzdatniania Wody w Zawadzie.

Miejska spółka, mając na uwadze zmieniające się przepisy prawne w zakresie jakości wody przeznaczonej do picia, podejmuje szereg działań w celu podniesienia walorów jakościowych wody dostarczanej odbiorcom.

– Przeprowadzona modernizacja SUW-u nie tylko ulepszyła cały system zaopatrzenia miasta w wodę, ale gwarantuje, że dostarczana mieszkańcom Opola woda kranowa, tj. woda Opolanka z głębi ziemi doskonale nadaje się do spożycia bezpośrednio z kranu i jest smaczną, zdrową, i tanią alternatywą dla wód butelkowanych – podkreśla Mateusz Filipowski, wiceprezes zarządu ds. Technicznych i Inwestycyjnych w Spółce WiK Opole.

Zakres prac obejmował:
• przebudowę istniejącej kanalizacji technologicznej z wydzieleniem kanalizacji deszczowej,
• przebudowę wentylacji pomieszczeń w budynku filtrów,
• przebudowę chlorowni wraz z układem dezynfekcji wody,
• odwiert i wykonanie obudowy głębinowej studni zastępczej 15 c.

Usprawnienie istniejącej kanalizacji technologicznej przyczyniło się do skuteczniejszego odprowadzania wód opadowych z terenów SUW-u. Instalacja, która została poprowadzona w budynku filtrów zapewnia utrzymanie temperatury, wilgotności i cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach technologicznych na odpowiednim poziomie. Dzięki zastosowaniu w chlorowni nowoczesnych systemów sterowania sieć wodociągowa została jeszcze lepiej zabezpieczona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody. Wykonanie odwiertu nowej studni zwiększyło ilość wydobywanej wody, a tym samym wzrosło bezpieczeństwo ciągłości zaopatrywania miasta w wodę. Dodatkowo, nowoczesna infrastruktura obudowy studni pozwala na zdalne zarządzanie pracą i parametrami zainstalowanych urządzeń.

Woda z ujęcia w Zawadzie charakteryzuje się najwyższymi parametrami jakościowymi. Pobierana jest z podziemnych zbiorników trzeciorzędowych (20%) i czwartorzędowych (80%). Po wydobyciu, poddawana jest w minimalnym stopniu procesowi uzdatniania. Zawiera wiele cennych biopierwiastków, takich jak wapń i magnez –
odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu. Jest wodą średniozmineralizowaną, co oznacza, że w jednym litrze znajduje się m.in. około 10 mg magnezu oraz 66 mg wapnia.

Projekt współfinansowany przez UE ze środków Funduszu Spójności

Fot. J. Małkowski

Najnowsze artykuły