Nasze dzieci mądre są i segregują

W Ratuszu podsumowano 14. edycję opolskiego konkursu „Śmieci mniej – Ziemi lżej”! Przedszkolaki i uczniowie biorące w nim udział zebrały aż 48 ton makulatury, ponad 5 ton baterii oraz 300 kg puszek aluminiowych.

Celem akcji, jak co roku, jest ukazanie możliwości ponownego wykorzystania tego typu odpadów. Poza tym poprawa stanu czystości środowiska poprzez zebranie surowców wtórnych, a także wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych zużytych baterii, które są zaliczane do odpadu niebezpiecznego.

Jak się okazuje opolskie dzieci wciąż doskonale wiedzą, dlaczego warto segregować śmieci. Po raz kolejny to udowodniły i jak co roku dostarczyły posegregowany papier, baterie, puszki i plastik.

Akcja ma formę konkursu, polegającego na tym która placówka i który podopieczny indywidualnie zbierze najwięcej tych odpadów. Najlepszych nagrodził prezydent Arkadiusz Wiśniewski, dziękując za wkład najmłodszych mieszkańców w ochronę środowiska.

Każda placówka musiała przygotować specjalne sprawozdanie z realizacji konkursu, a komisja po przeanalizowaniu i sprawdzeniu sprawozdań i dokumentacji przyznała nagrody.

W kategorii zespołowej przedszkoli zwyciężyło Publiczne Przedszkole nr 30, które zgromadziło 176,77 pkt. W akcji wzięło udział 48 dzieci, które zebrały łącznie: 1.380 kg makulatury, 25,5 kg puszek aluminiowych, 120 kg baterii i 625 kg plastiku.

Spośród szkół podstawowych najlepiej surowce wtórne zbierało 174 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28. Zdobyli 143,48 pkt., zbierając: 10.300 kg makulatury, 151 kg puszek aluminiowych, 491 kg zużytych baterii oraz 1.070 kg plastiku.

Indywidualnie najlepsi okazali się: Aleksander Trepka z przedszkola nr 24 (makulatura: 1.658 kg; puszka aluminiowe: 21 kg; zużyte baterie: 245,86 kg, plastik: 65 kg) oraz Marcelina Miszkiel z PSP nr 24 (makulatura: 1.008 kg; puszki aluminiowe: 2 kg; zużyte baterie: 298 kg; plastik: 458 kg).

LISTA NAGRODZONYCH
Finaliści zespołowi – kategoria przedszkola

1. MIEJSCE
Publiczne Przedszkole nr 30 – 176,77 pkt. (48 dzieci)
Makulatura: 1.380 kg
Puszka aluminiowa: 25,5 kg
Zużyte baterie: 120 kg
Plastik: 625 kg

2. MIEJSCE
Publiczne Przedszkole nr 33 – 123 pkt. (50 dzieci)
Makulatura: 4.550 kg
Puszka aluminiowa: 10 kg
Zużyte baterie: 120 kg
Plastik: 90 kg

3. MIEJSCE
Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 – 93,35 pkt. (40 dzieci)
Makulatura: 2.200 kg
Puszka aluminiowa: 4.2 kg
Zużyte baterie: 112,41 kg
Plastik: 93 kg

4. MIEJSCE
Publiczne Przedszkole nr 46 – 89,5 pkt. (48 dzieci)
Makulatura: 1.401 kg
Puszka aluminiowa: 17 kg
Zużyte baterie: 445 kg
Plastik: 50 kg

5. MIEJSCE
Publiczne Przedszkole nr 16 – 85,6 pkt. (83 dzieci)
Makulatura: 765 kg
Puszka aluminiowa: 11,5 kg
Zużyte baterie: 695 kg
Plastik: 275 kg

6. MIEJSCE
Publiczne Przedszkole nr 24 – 69,99 pkt. (125 dzieci)
Makulatura: 3.846 kg
Puszka aluminiowa: 90,25 kg
Zużyte baterie: 580 kg
Plastik: 110 kg

7. MIEJSCE
Publiczne Przedszkole nr 54 – 14,8 pkt. (225 dzieci)
Makulatura: 2.830 kg
Puszka aluminiowa: 0 kg
Zużyte baterie: 101 kg
Plastik: 0 kg

Finaliści zespołowi – kategoria szkoły podstawowe

1. MIEJSCE
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 – 143,48 pkt. (174 uczniów)
Makulatura: 10.300 kg
Puszka aluminiowa: 151 kg
Zużyte baterie: 491 kg
Plastik: 1.070 kg

2. MIEJSCE
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32 – 42,87 pkt. (87 uczniów)
Makulatura: 1.680 kg
Puszka aluminiowa: 1 kg
Zużyte baterie: 88 kg
Plastik: 160 kg

3. MIEJSCE
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 – 32,18 pkt. (405 uczniów)
Makulatura: 1.697 kg
Puszka aluminiowa: 2 kg
Zużyte baterie: 617,2 kg
Plastik: 823 kg

4. MIEJSCE
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 – 15.02 pkt. (201 uczniów)
Makulatura: 810 kg
Puszka aluminiowa: 0 kg
Zużyte baterie: 156 kg
Plastik: 143 kg

5. MIEJSCE
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 – 12.74 pkt. (295 uczniów)
Makulatura: 1.225 kg
Puszka aluminiowa: 3,4 kg
Zużyte baterie: 160 kg
Plastik: 170 kg

6. MIEJSCE
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 – 11.95 pkt. (164 uczniów)
Makulatura: 600 kg
Puszka aluminiowa: 13,4 kg
Zużyte baterie: 125 kg
Plastik: 60 kg

7. MIEJSCE
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 – 3,78 pkt. (650 uczniów)
Makulatura: 910 kg
Puszka aluminiowa: 0 kg
Zużyte baterie: 310 kg
Plastik: 0 kg

Finaliści indywidualni – przedszkola

1. MIEJSCE
Aleksander Trepka (Publiczne Przedszkole nr 24) – 3.162,3 pkt
Makulatura: 1.658 kg
Puszka Aluminiowa: 21 kg
Zużyte baterie: 245,86 kg
Plastik: 65 kg

2. MIEJSCE
Zofia Wnuk (Publiczne Przedszkole nr 46) – 2.949 pkt
Makulatura: 1.061 kg
Puszka Aluminiowa: 13 kg
Zużyte baterie: 345 kg
Plastik: 33 kg

3. MIEJSCE
Alan Żerek (Publiczne Przedszkole nr 16) – 2.938,4 pkt
Makulatura: 533,1 kg
Puszka Aluminiowa: 2,8 kg
Zużyte baterie: 455 kg
Plastik: 102,3 kg

4. MIEJSCE
Aleksandra Janicka (Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38) – 2.315 pkt
Makulatura: 1.830 kg
Puszka Aluminiowa: 4,2 kg
Zużyte baterie: 80 kg
Plastik: 43 kg

5. MIEJSCE
Jakub Sowada (Publiczne Przedszkole nr 33) – 1.236,8 pkt
Makulatura: 1.200 kg
Puszka Aluminiowa: 2,18 kg
Zużyte baterie: 3 kg

6. MIEJSCE
Iga Sobocińska (Publiczne Przedszkole nr 42) – 1.074 pkt
Makulatura: 657 kg
Puszka Aluminiowa: 8,7 kg
Zużyte baterie: 66,12 kg

7. MIEJSCE
Eliza Hul (Publiczne Przedszkole nr 16) – 905,5 pkt
Makulatura: 133 kg
Puszka Aluminiowa: 5,3 kg
Zużyte baterie: 115 kg
Plastik: 144,5 kg

Finaliści indywidualni – szkoły podstawowe

1. MIEJSCE
Marcelina Miszkiel (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24) – 2.976 pkt
Makulatura: 1.008 kg
Puszka Aluminiowa: 2 kg
Zużyte baterie: 298 kg
Plastik: 458 kg

2. MIEJSCE
Adam May (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28) – 2.536,5 pkt
Makulatura: 2.468 kg
Puszka Aluminiowa: 0 kg
Zużyte baterie: 67,5 kg
Plastik: 1 kg

3. MIEJSCE
Dominik Wrzeciono (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24) – 2.070 pkt
Makulatura: 480 kg
Puszka Aluminiowa: 0 kg
Zużyte baterie: 258 kg
Plastik: 300 kg

4. MIEJSCE
Amelia Brój (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2) – 1.302,7 pkt
Makulatura: 100 kg
Puszka Aluminiowa: 82,57 kg
Zużyte baterie: 75 kg
Plastik: 2 kg

5. MIEJSCE
Wojciech i Grzegorz Leśniak (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28) – 917 pkt
Makulatura: 475 kg
Puszka Aluminiowa: 4,2 kg
Zużyte baterie: 30 kg
Plastik: 250 kg

6. MIEJSCE
Paulina Kulik (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28) – 861 pkt
Makulatura: 196 kg
Puszka Aluminiowa: 0 kg
Zużyte baterie: 81 kg
Plastik: 260 kg

7. MIEJSCE
Lena i Marcelina Nawracaj (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28)- 772 pkt
Makulatura: 361 kg
Puszka Aluminiowa: 3,1 kg
Zużyte baterie: 74 kg
Plastik: 10 kg

 

Najnowsze artykuły