Ruszyło głosowanie do IX edycji Budżetu Obywatelskiego

Od 20 września do 6 października można oddawać głosy na wybrane projekty. Uprawnionym do głosowania jest każdy mieszkaniec Opola, przy czym osoby poniżej osiemnastego roku życia mogą głosować za zgoda opiekuna prawnego.

Większość ze zgłoszonych projektów związanych jest z infrastrukturą drogową, chodnikami i ścieżkami rowerowymi. – Ale opolanie chętnie zgłaszali też inicjatywy dotyczące szeroko pojętej rekreacji, kultury, edukacji czy bezpieczeństwa. Bardzo się cieszymy, że Budżet Obywatelski Opola z roku na rok przynosi coraz ciekawsze projekty – mówi z radością Dorota Piechowicz-Witoń, naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego, które nadzoruje realizację BO.

Jak głosować?
Każdy mieszkaniec miasta, bez względu na wiek (osoby niemające ukończonych 18 lat głosują za zgodą opiekuna prawnego) oddają po 1 głosie na projekt ogólnomiejski i dzielnicowy. Każdy głosujący dysponuje maksymalnie dwoma głosami. Ze wszystkich zgłoszonych projektów, głosujący może oddać maksymalnie jeden głos na projekt ogólnomiejski i jeden na wybrany projekt dzielnicowy. Głosowanie odbywać się będzie wyłącznie droga elektroniczną.

Co ważne, by wziąć udział w głosowaniu, nie trzeba być zameldowanym na terenie Opola, wystarczy zaświadczenie o zamieszkaniu w nim. Głosowanie ruszy we wtorek i będzie dostępne na stronie internetowej www.bo.opole.pl. Potrwa do 6 października.

W puli na wszystkie projekty zostało przeznaczonych 6 700 000 zł, z czego 1 300 000 zł na projekty ogólnomiejskie i 5 400 000 zł na projekty dzielnicowe. Głosować można przez specjalną platformę internetową bo.opole.pl, gdzie znajdują się wszystkie opisy i szczegóły dotyczące zgłoszonych projektów.

– Cieszy nas, że mieszkańcy mogą sami decydować, co robią z pieniędzmi, które przekazują do budżetu miasta. Z roku na rok zauważalna jest poprawa w kwestii składanych projektów, które przechodzą pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Liczba głosujących z każdą edycją systematycznie się zwiększa, co dowodzi temu, że budżet obywatelski jest potrzebny – dodaje Arkadiusz Wiśniewski, Prezydent Miasta Opola.