Nowe możliwości Chirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

Oddział Chirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu rozszerza zakres działalności o operacje rozszczepu wargi i podniebienia u najmłodszych pacjentów. Partnerem tej współpracy są renomowani i uznani specjaliści z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

– Nawiązaliśmy współpracę z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie, który jest prekursorem i ma największe doświadczenie w wykonywaniu takich operacji i oferujemy pacjentom możliwość skorzystania z takich zabiegów w Opolu – mówi dr n. med. Paweł Mielczarek, kierownik Oddziału Chirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

Zabiegi w Opolu będzie wykonywał i kwalifikował do nich dr n med. Orest Szczygielski, członek zespołu rozszczepowego z Kliniki Chirurgii Dziecięcej IMiDz, który ma wieloletnią praktykę w tym zakresie. – Korekcje rozszczepu wargi przeprowadza się u dzieci w wieku 3-4 miesięcy, rozszczepu podniebienia – po 7 miesiącu życia dziecka, jednak każdy przypadek jest inny i plan operacji ustalamy indywidualnie w zależności od stwierdzonej wady u danego pacjenta – wyjaśnia dr Szczygielski.

– Rozszczepy wargi i/lub podniebienia to najczęstsze wady wrodzone twarzoczaszki. Skutkują trudnościami w pobieraniu pokarmu i połykaniu, zaburzeniami rozwoju mowy, wadami zgryzu, ale też zwiększonym ryzykiem chorób układu oddechowego i pokarmowego. Nie bez znaczenia jest też aspekt kosmetyczno-psychologiczny – opisuje dr Szczygielski. – Dlatego takie dzieci powinny być pod opieką zespołu specjalistów: chirurgów, dentystów, ortodontów, laryngologów – audiologów i logopedów.

– Jesteśmy pierwszym ośrodkiem w województwie opolskim, który oferuje operacje rozszczepu podniebienia i wargi. Szacujemy, że jeśli rocznie w Polsce rodzi się ok. 400 dzieci z takimi wadami wrodzonymi, to w województwie opolskim może być ich kilkoro. Teraz oferujemy im możliwość realizacji operacji blisko miejsca zamieszkania, tym bardziej że zwykle są to zabiegi wieloetapowe. Mamy doświadczonego specjalistę z tego zakresu i zespół przygotowany do zapewnienia kompleksowej opieki nad takim pacjentem – deklaruje kierownik oddziału dr Paweł Mielczarek.

Oddział Chirurgii Dziecięcej USK w Opolu prowadzi pełen zakres zabiegów z zakresu chirurgii dziecięcej – w tym urologicznych – od wcześniaka, przez noworodka, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym aż do pełnoletności. W 2023 r. w oddziale przyjęto ponad 1700 pacjentów, a w poradni specjaliści udzielili 5890 porad.

– Leczymy wady wrodzone, operujemy przepukliny, niezstąpione jądra, zapalenia wyrostka robaczkowego. Zajmujemy się zaburzeniami trzymania moczu u dzieci – wylicza dr Mielczarek. – Nowością jest korekcja rozszczepów warg i podniebienia. Mamy już pierwszych zakwalifikowanych do takich zabiegów pacjentów.

– Podjęcie współpracy ze specjalistami z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie to dla naszych lekarzy możliwość zdobycia doświadczenia w nowym zakresie zabiegowym i realizacji staży zawodowych. Liczymy, że będzie to dodatkowym atutem dla absolwentów kierunku lekarskiego, którzy chcą specjalizować się w chirurgii dziecięcej. To obecnie deficytowa specjalizacja, dlatego tym bardziej zależy nam na pozyskaniu nowej kadry do jedynego w województwie opolskim oddziału o takiej specjalizacji – komentuje dyrektor ds. lecznictwa dr n. med. Andrzej Kucharski.

Najnowsze artykuły