Nowy rok szkolny w opolskich placówkach

W opolskich szkołach zainaugurowano rok szkolny 2019/2020. Naukę w placówkach w stolicy regionu rozpoczęło 22 341 uczniów.

Progi szkół podstawowych pierwszy raz przekroczyło 1100 uczniów. Ponad trzykrotnie więcej osób kształciło się będzie w pierwszych klasach szkół średnich – 3600. Po reformie oświaty i wygaszeniu gimnazjów naukę na tym poziomie rozpoczął podwójny rocznik – absolwenci gimnazjów i  pierwsza grupa absolwentów 8-letnich szkół podstawowych, dla których w sumie uruchomiono 135 klas.

Zgodnie z harmonogramem opublikowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rok szkolny zakończy się 26 czerwca. Kalendarz  przewiduje m.in. dwie dłuższe przerwy świąteczne: zimową na Boże Narodzenie – od 23 do 31 grudnia oraz wiosenną na Wielkanoc – od 9 do 14 kwietnia. W województwie opolskim ferie zimowe potrwają od 10 do 23 lutego.

 

 

Najnowsze artykuły