W mieście pojawi się 40 nowych czujników powietrza

Od 1 stycznia 2020 roku w mieście działać ma 40 nowych czujników jakości powietrza. Umowa na ich funkcjonowanie ma obowiązywać przez dwa lata.

System monitorowania jakości powietrza w Opolu jest jednym z lepszych w kraju i jest on stale rozwijany. Liczba czujników miejskich wzrośnie z 25 do 40. Wyniki pomiarów będą udostępniane mieszkańcom poprzez stronę internetową w formie mapy zawierającej:
– obrys granic miasta i nazwy obrębów (zgodnie z obowiązującym podziałem administracyjnym) oraz oznaczeniem lokalizacji czujników
– aktualny stan jakości powietrza w danej lokalizacji zobrazowany kolorem odnoszącym się do wielkości stężenia odpowiedniego pyłu, zgodnie z indeksem jakości powietrza opracowanym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
– stan jakości powietrza zobrazowany graficzną „buźką” nałożoną na kolor
– dane szczegółowe, wyświetlane np. po aktywacji kursorem danego punktu pomiarowego na mapie (nr czujnika w sieci, adres, data i godzina), której dotyczy pomiar określające wartość stężenia pyłów PM10 i PM2,5, temperaturę, wilgotność względną powietrza, zalecenia do sposobu zachowania się w związku ze stanem jakości powietrza

Wszystkie czujniki wyposażone będą dodatkowo w zasilanie awaryjne, zapewniające działanie urządzenia przez minimum cztery dni w przypadku braku zasilania. Każdy z czujników będzie mierzył: stężenie pyłu PM10, pyłu PM2,5, temperaturę oraz wilgotność powietrza i ciśnienie. Wyniki pomiarów mają być też dostępne przy użyciu bezpłatnej aplikacji na urządzenia mobilne.

Najnowsze artykuły