O właściwej segregacji odpadów i jej znaczeniu – dziś spotkanie edukacyjne dla mieszkańców

Jak prawidłowo segregować odpady i dlaczego ma to takie duże znaczenie – tym zagadnieniom poświęcone będzie dzisiejsze (28.05) bezpłatne spotkanie dla mieszkańców organizowane przez Rada Dzielnicy IX Stare Miasto, opolski Ratusz, Radę Dzielnicy IX Stare Miasto i firmę Remondis. Początek o godz. 18:00 w Centrum Aktywizacji Społecznej przy ul. Krakowskiej 32 w sali 307 (II piętro).

Celem akcji jest maksymalna mobilizacja opolan do prawidłowego sortowania odpadów, które pomoże miastu osiągnąć wymagany prawem poziom recyklingu odpadów. W przeciwnym razie miastu grożą sankcje.

Kluczem do skutecznego recyklingu odpadów jest ich właściwa segregacja “u źródła”, czyli w miejscu powstawania odpadów tj. w naszych domach. Tylko wtedy uzyskamy z odpadów najczystszy surowiec do dalszego przetwarzania, co ostatecznie pozwoli osiągnąć wymagany poziom odzysku i recyklingu odpadów – tłumaczy Marek Leśko, naczelnik Biura Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych UM. – Zbiórka odpadów “u źródła” to jeden z dwóch procesów składający się na pełny proces segregacji odpadów powstających w naszych gospodarstwach domowych.

Drugi etap stanowi przygotowywanie zebranych już we właściwych pojemnikach odpadów przez sortownię i oddzielenie tzw. balastu, czyli odpadów nienadających się do dalszego skierowania na instalacje do recyklingu. Efektywna segregacja odpadów niesie za sobą wiele zalet, m.in.: ograniczenie ilości odpadów, które trafiają na składowiska. Lepiej wysegregowane odpady to lepszy surowiec do recyklingu, w efekcie zmniejszamy zużycie surowców naturalnych.

Okazuje się, że segregacja odpadów może stanowić zagwozdkę i często wyrzucamy rzeczy do określonego pojemnika automatycznie. Wówczas popełniamy błędy.

Nierzadko kierujemy się jedynie własną logiką, a wówczas… kartony po płynnej żywności (np. po mleku, po sokach) wrzucamy do pojemnika na papier. To jeden z poważniejszych błędów, gdyż tego typu opakowania, nazywane tetra pakami, w istocie są opakowaniami wielomateriałowymi, składającymi się z papieru, ale i z folii polipropylenowej oraz folii aluminiowej. Dlatego ten odpad należy wrzucić do żółtego pojemnika – wyjaśnia Leśko. – Z kolei do odpadów zmieszanych należy skierować zużyty papier ścierny. Zresztą do tego samego pojemnika wrzucamy paragony i faktury drukowane na papierze przebitkowym, a także papier pokryty tłuszczem, folią oraz fotograficzny.

Najnowsze artykuły