Obligacje Skarbu Państwa mają chronić oszczędności Polaków

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wyjście naprzeciw potrzebom Polaków i stworzenie nowych obligacji Skarbu Państwa.

Obligacje to papiery wartościowe, które sprzedaje w imieniu Skarbu Państwa minister finansów. Poprzez sprzedaż minister pożycza od osoby, która kupuje obligacje określoną sumę pieniędzy. Jest zobowiązany do zwrócenia tej kwoty wraz z odsetkami, czyli do wykupienia obligacji, w określonym czasie. Skarb Państwa gwarantuje swoim majątkiem wykupienie obligacji i wypłacenie odsetek.

Wprowadzone mają zostać dwa nowe rodzaje obligacji oszczędnościowych – roczne i dwuletnie – oparte o stopę referencyjną NBP. Zmienne oprocentowanie zabezpieczy oszczędności Polaków przed skutkami inflacji. – Będą to między innymi nowe obligacje jednoroczne na poziomie stopy referencyjnej Banku Centralnego, a więc dzisiaj 5,25, ale także wyższe obligacje antyinflacyjne, które już wprowadziliśmy – zapowiedział premier.

Obligacje będą dostępne w sprzedaży od czerwca. Możesz je kupić w prawie 1600 placówkach bankowych (PKO BP i PEKAO SA), ale także przez telefon i internet. Prowadzenie rachunku obligacji dla osób fizycznych jest bezpłatne. To bezpieczne i dostępne dla każdego rozwiązanie umożliwi ochronę oszczędności Polaków.