Oczyszczalnia ścieków otwarta dla uczniów

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. realizuje największą inwestycję w historii miasta Opola – Projekt pn. „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej”.  W celach edukacyjnych organizowane będzie zwiedzanie techniczne oczyszczalni ścieków dla uczniów szkół budowlanych i technicznych.

W marcu 2017 r. WiK w Opolu Sp. z o. o. zawarła umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie Projektu, który realizowany jest w  ramach przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze  wodno – ściekowym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Całkowita wartość Projektu brutto to ok. 210 mln zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności jest na poziomie około 60%, a reszta to środki własne spółki. Zakończenie inwestycji planowane jest na grudzień 2022 r. Na Projekt składa się trzynaście zadań, z czego większość została już zakończona. Pozostała największa i kluczowa inwestycja o wartości ok. 170 mln zł, tj. zadanie nr 1 „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu”, które obecnie jest w fazie realizacji.

Aby podzielić się wiedzą z zakresu zagadnień procesów budowlanych organizowane są wycieczki techniczne na teren modernizowanej oczyszczalni ścieków. Jako pierwsi plac budowy odwiedzili uczniowie Publicznego Technikum nr 6 w Zespole Szkół Budowlanych w Opolu oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu. Wycieczka miała na celu utrwalenie przepisów BHP przy wykonywaniu robót budowlanych, zapoznanie się z wybranymi aspektami remontu, rozbudowy i modernizacji obiektów na oczyszczalni, przybliżenie zagadnień dotyczących dokumentacji budowlanej, technologii, organizacji i kontroli wykonywanych robót budowlanych. W trakcie wycieczki podwykonawca firma BAUMAR Sp. z o.o. Sp. K. zaprezentowała nowoczesną, użytą po raz pierwszy w Polsce przy budowie tego typu obiektu, metodę wylewania betonu.

Zasada metody ślizgowej polega na prawie ciągłym, pionowym albo nachylonym podnoszeniu konstrukcji szalunku z jednoczesnym wykonywaniem wielu etapów. Betonowanie, zbrojenie, pielęgnowanie betonu, aplikacja powłok ochronnych betonu – realizowane w jednym ciągu technologicznym. Metoda ta jest ponad trzykrotnie szybsza od deskowania przestawnego. Pozwala uzyskać całkowicie monolityczną strukturę powierzchni. Znacząco wpływa to na jakość konstrukcji oraz pozwala zaoszczędzić czas i koszty obsługi, najmu maszyn i przygotowania placu budowy – dowiedzieli się opolscy uczniowie.

Wydarzenie odbyło się w ramach VI edycji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju 2020 (European Sustainable Development Week – ESDW), który odbywał się w dniach 20-26 września. To dobra okazja do pokazania przedsięwzięć i inicjatyw na rzecz ochrony środowiska oraz innych działań z zakresu zrównoważonego rozwoju. Głównym założeniem tego wydarzenia jest promowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (Sustainable Development Goals – SDGs), przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 r.

Najnowsze artykuły