Od dziś skorzystamy z usług fryzjera i kosmetyczki oraz zjemy posiłek w restauracji. Zgodnie z wytycznymi

Wraz z poniedziałkiem ruszył trzeci etap odmrażania gospodarki, który obejmuje wznowienie działalności żłobków i przedszkoli, salonów fryzjerskich i kosmetycznych oraz branży gastronomicznej. Wszystkie te miejsca muszą funkcjonować zgodnie z nowym reżimem sanitarnym.

Na wizytę u fryzjera lub kosmetyczki należy umówić się telefonicznie lub online. Po każdym zabiegu wszystkie sprzęty muszą zostać zdezynfekowane. Zalecana jest taka organizacja salonu, by między stanowiskami zachowany był dystans 2 metrów. Zarówno klienci, jak i obsługa powinni zasłaniać nos i usta oraz nosić rękawiczki ochronne (o ile rodzaj zabiegu to umożliwia). Do salonu najlepiej przyjść punktualnie i bez osoby towarzyszącej – poczekalnie zostały zlikwidowane. Obsługa nie poczęstuje gorącym napojem – klienci mogą korzystać wyłącznie z dystrybutora z wodą z jednorazowych kubków. Podczas wizyty nie można używać telefonów komórkowych.

W restauracjach obsługa także powinna nosić maseczki i rękawiczki lub każdorazowo dezynfekować ręce po wykonanej usłudze. Klienci muszą dezynfekować dłonie przy wejściu do lokalu, a czekając w kolejce – zachowywać 2-metrowy odstęp od pozostałych osób. Osłanianie ust i nosa oraz noszenie rękawiczek w przypadku gości lokalu gastronomicznego, którzy zajmują miejsca siedzące i w trakcie konsumpcji nie są wymagane. Między blatami stolików powinna być zachowana odległość minimum 2 metrów, 1 metra w przypadku oddzielenia stolików przegrodami. Obowiązuje zasada, że przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, w innym przypadku przy stoliku powinny siedzieć pojedyncze osoby, chyba, że odległości między nimi wynoszą min 1,5 m i nie siedzą oni naprzeciw siebie (wyjątkiem są stoliki, w których zamontowano przegrody, np. z pleksi, pomiędzy osobami). W pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 1 osoba na 4 metry kw. Wszystkie powierzchnie, z którymi stykają się klienci mają być dezynfekowane.

Ze względu na wymogi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz stale zmieniającą się sytuację pandemiczną (liczba zakażeń nie maleje), opolskie żłobki i przedszkola nie ruszyły w pełnej obsadzie. Rodzice już wcześniej zgłaszali się do poszczególnych placówek. W każdym przedszkolu i żłobku wprowadzony został szczególny reżim sanitarny. W przedszkolach została zmniejszona liczba dzieci w grupach do maksymalnie 12, przy uwzględnieniu, iż minimalna przestrzeń do wypoczynku, zajęć i zabawy dla dzieci nie może być mniejsza niż 4 m kw. dla każdego malucha i opiekuna. Dzieci nie będą nigdzie wychodzić, np. na spacery, nie będą też mogły przynosić do przedszkola swoich zabawek. W żłobkach publicznych funkcjonują grupy, w których może przebywać maksymalnie 14 dzieci. Liczba dzieci w grupie ustalona jest w oparciu o zasadę 4 m kw. na dziecko i każdego opiekuna oraz możliwości kadrowe i lokalowe danego żłobka. Do każdej grupy przypisani są stali opiekunowie. Sale, szatnie, ciągi komunikacyjne oraz place zabaw są na bieżąco dezynfekowane. Dodatkowo sale, w których przebywają dzieci są co godzinę wietrzone, a oczyszczacze powietrza są stale włączone. Z sal usunięto wszystkie przedmioty, dywany i zabawki, których nie można skutecznie zdezynfekować lub wyprać.

 

 

 

 

 

Najnowsze artykuły