Olimpiada w naszej szkole sprawdzianem dla młodych budowlańców

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu jest organizatorem jubileuszowej Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Zmagania uczniów szkół budowlanych z całego kraju potrwają od 7 do 9 kwietnia.

Prestiżowe wyróżnienie

Wybór opolskiej szkoły jako organizatora imprezy nie jest przypadkowy. Popularny „Gzowski” jest jedną z najstarszych szkół średnich w Opolu. Jednocześnie jest to placówka o bardzo wysokim poziomie kształcenia, co potwierdzają wyniki egzaminów zewnętrznych oraz rankingi organizowane przez miesięcznik PERSPEKTYWY. – W tych rankingach zajmujemy czołowe miejsca, otrzymując złote bądź srebrne tarcze. Sukcesy szkoły to również olimpiady i konkursy. Od wielu lat nasi uczniowie są laureatami i finalistami olimpiad zawodowych – podkreśla Zdzisław Ślemp, dyrektor szkoły. – Znakiem rozpoznawczym Gzowskiego jest wynalazczość. Dzięki pasji i kreatywności uczniów oraz zaangażowaniu nauczycieli mamy już kilkanaście projektów, które mają ochronę patentową i odnosiły sukcesy w olimpiadach krajowych i międzynarodowych. Do ważniejszych wynalazków opracowanych przez uczniów należą: Aquarius – polska toaleta przenośna czterokabinowa, zasilana panelami fotowoltaicznymi; Tube – polska przenośna kapsuła sypialna; Leaf Block – polski bloczek komórkowy z pelletem z liści, a także Urban Jungle – system ogrodów wertykalnych bluszczu.

Innowacyjna szkoła z tradycjami

W „Gzowskim” uczy się dzisiaj ponad 600 uczniów, którzy kształcą się w wielu zawodach technicznych, takich jak budownictwo, geodezja, architektura krajobrazu czy energia odnawialna. Szkoła kształci również przyszłych techników weterynarii, informatyki oraz programistów. Zawodem, który jest nauczany w placówce od 1948 roku jest technik budownictwa. Wielu absolwentów szkoły pracuje na budowach w kraju i na świecie. Wśród absolwentów są szeregowi pracownicy budowlani, jak również kierownicy budów, właściciele firm budowlanych, a także architekci. Szkoła bierze udział w programach unijnych, co w bardzo dużym stopniu wpływa na uzyskanie przez młodzież dodatkowych kwalifikacji i zwiększa ich atrakcyjność na rynku pracy. Dzięki współpracy zagranicznej udaje się pozyskać nowoczesne wyposażenie do pracowni zawodowych. Bardzo dużym zainteresowaniem uczniów cieszą się również praktyki zagraniczne we Włoszech, Hiszpanii czy Portugalii.

Po raz pierwszy w Opolu

Dotychczasowe osiągniecia szkoły sprawiły, że uzyskała ona prawo, wraz z Politechniką Opolską, do zorganizowania ogólnopolskich zmagań uczniów szkół budowlanych. To już 35. jubileuszowa edycja tej prestiżowej olimpiady, która po raz pierwszy zagości w Opolu. – Przez wiele lat osobą, która z dużymi sukcesami przygotowywała młodzież do udziału w tym konkursie, była wieloletnia wicedyrektor szkoły Maria Nowak. Od ponad 10 lat młodzież przygotowuje Pan Jerzy Szczubiał, ale na sukces naszej szkoły pracuje całe grono pedagogiczne – podkreśla dyrektor placówki. – Jesteśmy dumni, że w dotychczasowej historii tego prestiżowego konkursu mieliśmy przeszło 100 laureatów i finalistów.

Wymagający sprawdzian umiejętności

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych jest podzielona na 3 etapy: szkolny, okręgowy i centralny. W tym roku do etapu centralnego zakwalifikowało się 90 uczniów z 37 szkół budowlanych, z których 7 będzie reprezentować Gzowskiego. Uczestnicy konkursu zmierzą się z trudnym testem z różnych dziedzin budownictwa. Są to często zadania złożone, w których uczeń musi w jednym poleceniu rozwiązać dwa problemy. Przykładowo, trzeba zaprojektować fragment budynku mieszkalnego – kawalerkę dla dwóch osób z podaniem wszystkich wymiarów oraz jej wyposażenia. Są również zadania matematyczne, takie jak: obliczenie naprężeń w belkach lub ramach statycznie wyznaczalnych albo izolacyjności przegrody budowlanej zewnętrznej. Wymagana jest zatem znajomość właściwości wybranych materiałów budowlanych. Organizacja tego rodzaju wydarzenia to duże wyzwanie logistyczne. Dzięki pomocy organizacyjnej i finansowej władz miasta i firm budowlanych – sponsorów, przygotowania do Olimpiady idą pełną parą.

Tekst ukazał się w kwietniowym wydaniu magazynu „Opole i Kropka”