REKLAMA

REKLAMA

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami. Sprawdź gdzie szukać pomocy

Miasto kontynuuje program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania ich bezdomności. Zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących na zlecenie urzędu realizują lekarze weterynarii, którzy współpracują z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ochrony zwierząt.

Podmioty, do których organizacje pozarządowe przekazują koty wolno żyjące to: Gabinet weterynaryjny Alfawet  (Opole, ul. Grota Roweckiego 16 prowadzony przez lek. wet. Aleksandrę Rajman – Waś) oraz Przychodnia Weterynaryjna BONIFACY (Opole ul. Niemodlińska 63 prowadzony przez lek. wet. Tomasza Kowalczyka).

W przypadkach zdarzeń losowych (wypadków drogowych) z udziałem zwierząt bezdomnych pomocy udziela gabinet weterynaryjny lek. wet Marek Tymowicz (ul. Prószkowska 88, 45-758 Opole), na podstawie umowy zawartej z Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt.

Odbiorem padłych zwierząt na terenie miasta Opola zajmuje się Firma Remondis Opole Sp. z o.o. Aleja Przyjaźni 9, 45-573 Opole.

Odławianiem zwierząt bezdomnych z terenu miasta Opola w godzinach od 10.00-18.00 zajmuje się firma PHU Markas Marek Dziuba  (Żelazna, Nadodrzańska 5, 49-120 Dąbrowa). W pozostałych godzinach odłowem bezdomnych zwierząt zajmują się funkcjonariusze Straży Miejskiej w Opolu.

Odławianiem i leczeniem dzikich zwierząt zajmuje się lek. wet. Jan Piskoń (Strzelce Opolskie ul. Opolska 32).

Wszelkie sprawy dotyczące zwierząt bezdomnych oraz padłych należy zgłosić wyłącznie do Straży Miejskiej w Opolu (tel. 986), która  podejmie działania i przekaże sprawę odpowiednim podmiotom.

Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta, koordynujący program, współpracuje z organami Inspekcji Weterynaryjnej i samorządem lekarsko-weterynaryjnym oraz innymi podmiotami zgodnie z potrzebą. Kontakt do wydziału:  tel. 77 54 17 505, 77 44 61 084; email: osr@um.opole.pl.

 

fot. Pixabay

Najnowsze artykuły