Opole będzie działało z innymi miastami na rzecz klimatu

Samorządy łączą swoje wysiłki na rzecz ochrony klimatu i przystosowywania się do następstw ocieplenia. Opole przystąpiło do koalicji klimatycznej miast.

Wiceprezydent Opola Małgorzata Stelnicka była wśród kilkudziesięciu prezydentów, burmistrzów, wójtów i przedstawicieli polskich samorządów, którzy zawiązali koalicję klimatyczną. Włodarze chcą lobbować na rzecz zminimalizowania skutków kryzysu klimatycznego. Poza tym zamierzają wspólnie wpłynąć na rząd, aby ten podjął działania zmierzające do ograniczenia emisji dwutlenku węgla i paliw kopalnych.

Uroczyste podpisanie nastąpiło na otwarcie ósmego międzynarodowego Kongresu Smart Metropolia w Gdańsku. Jego tematem przewodnim  był „Klimat dla metropolii. Metropolie dla klimatu”. Obszary metropolitalne w Polsce to nie tylko 12 dużych miast uniwersyteckich, ale ponad 300 miast i gmin z nimi sąsiadujących. To one, wspólnie, odpowiadają za rosnący dobrobyt Polaków. Również wspólnie muszą sobie radzić z narastającymi problemami: transportowymi, gospodarczymi i klimatycznymi.

O tych zagadnieniach mówiono podczas największego w Polsce corocznego kongresu poświęconego zagadnieniom współpracy dużych i małych gmin w obszarach metropolitalnych oraz relacji metropolii z resztą kraju. Jak co roku analizowano też jaki jest klimat dla metropolii w Europie. Przekazano najnowsze plany Komisji Europejskiej wobec miast i regionów oraz ciekawe przykłady oddolnej współpracy gmin i powiatów europejskich metropolii. Pokazano jak najlepiej przygotować się do pozyskania funduszy europejskich.

Tematem specjalnym było wyzwanie, jakie dla wspólnot lokalnych stanowi kryzys klimatyczny. Zmiany klimatu powodują konieczność nowego podejścia do wielu zagadnień miast i wsi. Metropolie odegrają tu rolę szczególną. To one są w stanie najskuteczniej rozwiązywać problemy wynikające ze skutków postępującego globalnego kryzysu i powinny być liderami zmian.

W Gdańsku pokazano najlepsze przykłady transformacji na gospodarkę niskoemisyjną (mitygacja) i dostosowywania się polskich samorządów do nowych zmieniającego się otoczenia (adaptacja). Udowodniono, że kluczem do skutecznego działania jest współpraca miast i gmin – budowanie partnerstw, integracja i wymiana wiedzy.

W trosce o środowisko, kongres zorganizowano w oparciu o sześć zasad:

– mniej odpadów, szczególnie plastiku
– ograniczenia marnowania żywności
– logistyka wrażliwa na emisję CO2
– oszczędność papieru
– więcej lokalnych i odpowiedzialnych społecznie zakupów
– większa współodpowiedzialność

Głównymi tematami wykładów i warsztatów były m.in.: zielona infrastruktura, finansowanie działań adaptacyjnych, klimat dla miast i gmin po 2020 roku, wdrożenie koncepcji zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, współpraca metropolitalna.

Najnowsze artykuły