Opole buduje kolejną drogę

O potrzebie budowy drogi z prawdziwego zdarzenia na osiedlu Róży Wiatrów w dzielnicy Chmielowice mieszkańcy mówili od pewnego czasu. Ratusz ogłosił właśnie przetarg na wykonanie prac. Rozstrzygniecie nastąpi w październiku.

Ulica Róży Wiatrów to jak na razie droga szutrowa, którą codziennie mieszkańcy dojeżdżają do pracy czy szkoły. Dlatego tak ważna jest jej przebudowa. W ramach inwestycji – oprócz samej drogi – powstaną też chodniki, ścieżki rowerowe, kanalizacja deszczowa wraz z przepompownią oraz oświetlenie uliczne.

Inwestycja zakłada wykonanie nowej jezdni o nawierzchni bitumicznej, zjazdów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, ścieżki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego, chodnika z betonowej kostki brukowej. Pas ruchu będzie miał 3.25 m, ścieżka pieszo-rowerowa o i 3.00 m a chodnik 2.00 m. Ponadto w ciągu drogi, w trzech miejscach, zlokalizowane zostaną miejsca przystankowe dla autobusów komunikacji miejskiej. Będą one wydzielone po każdej stronie drogi poprzez oznakowanie poziome.

Dużym problemem mieszkańców osiedla Róży Wiatrów jest gromadząca się woda. Dotyczy to szczególnie okresu po intensywnych opadach deszczu i roztopach. Żeby w przyszłości nie dochodziło do sytuacji, w której woda stoi, zaprojektowano kanalizację burzową oraz zbiornik retencyjny gromadzący nadmiar wody. Konieczna będzie budowa kanałów deszczowych, wpustów deszczowych, przykanalików odprowadzających wody opadowe z wpustów do kanałów deszczowych, studzienek rewizyjnych, a także wspomnianej już przepompowni wód opadowych o średnicy 2000mm oraz budowę zbiornika retencyjnego wód opadowych.

Nie bez znaczenia będzie również fakt, że mieszkańcy doczekają się także oświetlenia ulicznego. Będzie ono LEDowe i energooszczędne. Dzięki temu poprawi się nie tylko komfort, ale i bezpieczeństwo mieszkańców.

Budowa ulicy Róży Wiatrów to jedno z trzech dużych zadań, które będą realizowane w najbliższym czasie na terenie naszego miasta. Pozostałe to budowa centrum przesiadkowego Opole Południe przy moście im. Joachima Halupczoka, które pozwoli odciążyć wyspę Bolko.

Szczególnie w wakacje i weekendy te okolice przeżywają prawdziwe oblężenie, stąd – aby zmniejszyć nieco ruch samochodów – zdecydowano się na budowę parkingu na kilkaset samochodów przy ul. Krapkowickiej. Trzecią inwestycją jest przebudowa tej drogi w rejonie wiaduktu.

Najnowsze artykuły