Opole jako pierwsze miasto zbada jak można poprawić warunki pracy

Badanie jest pokłosiem prac komisji doraźnej ds. podjęcia działań na rzecz równouprawnienia kobiet.  Dzięki współpracy z Uniwersytetem Opolskim miasto chce zbadać sytuacją zawodową kobiet i mężczyzn w Urzędzie Miasta i wybranych jednostkach.

Opole jest jednym z największych pracodawców w regionie. W Urzędzie Miasta oraz jednostkach pracuje kilkaset osób, czyli potencjalna grupa badawcza jest spora. Co ważne badanie będzie w pełni anonimowe i dobrowolne, a zebrane wyniki będą prezentowane wyłącznie zbiorczo i z zachowaniem pełnej anonimowości badanych. Ma to być atut, który pozwoli na zebranie jak największej grupy badawczej. Pytania będą dotyczyły: sytuacji związanych z nierównym traktowaniem, potrzeb i oczekiwań osób powracających do pracy z urlopów macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Badacze sprawdzą możliwości i sposoby zapewniania osobom pracującym równowagi między życiem rodzinnym/prywatnym a zawodowym, w tym między innymi dostępne i oczekiwane rodzaje wsparcia w opiece nad dziećmi i innymi osobami zależnymi.

Wyniki badania pozwolą Komisji stworzyć konkretne rekomendacje działań wdrażających dobre praktyki, służące wszystkim pracowniczkom i pracownikom. Badanie jest jedynym takim projektem realizowanym przez Samorząd we współpracy z jednostka naukową. Warto zauważyć  że miasto Opole jest jednym z największych pracodawców i realizacja badania oraz wdrożenie rekomendacji będą wzorem oraz pozytywnym trendem w zakresie polepszania sytuacji pracowników – mówi Alicja Wiśniewska radna Klubu Arkadiusza Wiśniewskiego.

Opole przekazało na badania 20 tys. złotych.

Najnowsze artykuły