Opole jeszcze bardziej otwarte na ludzi. Powstaje nowy referat [WIDEO]

Opole kontynuuje politykę miasta otwartego i tolerancyjnego. Przy Centrum Dialogu Obywatelskiego będzie działał Referat ds. Integracji Społecznej oraz Pełnomocnik ds. Równego Traktowania.

Do zadań nowego referatu będzie należeć między innymi edukowanie przyjeżdżających do stolicy regionu cudzoziemców na temat ich praw i obowiązków oraz kwestii związanych z życiem w mieście dotyczących m.in. dostępu do służby zdrowia, pomocy społecznej czy wsparcia na rynku pracy. W najbliższych dniach ratusz uruchomi nabór na wolne stanowiska w referacie.

Pełnomocnik ds. Równego Traktowania zajmie się natomiast działaniami w obszarze tolerancji i równości płci.

Opole jest miastem różnorodnym, wielokulturowy i tolerancyjnym. Nasze działania na tym polu już zostały dostrzeżone – nie bez powodu znaleźliśmy się wśród 10 miast najbardziej otwartych na ludzi w rankingu Forbesa. Na tym nie poprzestajemy i rozszerzamy nasze działania – zaznacza prezydent Arkadiusz Wiśniewski.

– Mieszkanki i mieszkańcy Opola różnią się, co stanowi oczywisty element każdej społeczności lokalnej. Dostrzeganie i docenianie tych różnic przez pryzmat potencjału jednostek stanowi dodatkowy czynnik rozwoju miasta przyjaznego, solidarnego i włączającego społeczności w procesy decyzyjne. Różnorodność obejmuje zarówno różnice między ludźmi, jak i te występujące między grupami społecznymi – tłumaczy Dorota Piechowicz-Witoń, naczelnik CDO oraz Pełnomocnik ds. Równego Traktowania.

 

Najnowsze artykuły