Opole już oficjalnie z dotacją na dwa duże zadania

Pierwsze to rozbudowa skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Casino i Plebiscytowej z ulicami Kośnego i Pileckiego wraz z budową estakady. Drugie zadanie dotyczy przebudowy skrzyżowań na potrzeby ruchu dwukierunkowego dla ulic Reymonta i Kołłątaja.

W przypadku pierwszego zadania oprócz estakady rozbudowane zostanie również rondo znajdujące się pod nią. To rozwiązanie wraz z rozbudową ulicy Kośnego pozwoli na kluczowe zmiany w układzie komunikacyjnym. Dzięki nim, nieprzejezdna w tym miejscu ulica Kośnego zostanie włączona do ronda. Drugie zadanie obejmuje rozbudowę i przebudowę ulic – Ozimskiej, Reymonta, Kołłątaja – na odcinku od wjazdu do galerii handlowej Opolanin do skrzyżowania Ozimskiej z Kołłątaja. Planowana jest również między innymi budowa infrastruktury dla ruchu rowerowego, pieszego i komunikacji zbiorowej oraz przebudowa infrastruktury kolidującej.

Dofinansowanie uzyskane przez Opole w wysokości 44,5 mln złotych pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

 

Najnowsze artykuły