Opole ma nową Radę Seniorów

To będzie już czwarta kadencja, na którą powołano 15 osób. Delegowane zostały przez organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów rady domów dziennego
i całodobowego pobytu oraz prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego.

Celem działania Rady jest integracja, wsparcie oraz reprezentowanie środowiska osób starszych poprzez ścisłą współpracę z władzami miasta przy rozstrzyganiu istotnych spraw seniorów. Rada Seniorów przedstawia propozycje w zakresie działań i priorytetów na rzecz seniorów, zajmuje się wspieraniem działalności edukacyjnej i kulturalnej oraz dba o umacnianie i odtwarzanie międzypokoleniowych więzi. Upowszechnia także wiedzę o potrzebach, prawach i możliwościach, wzmacnia wpływ seniorów na decyzje podejmowane przez władze, w tym na jakość usług dla seniorów.

W Radzie Seniorów IV kadencji zasiądą:

 1. Halina Brylak
 2. Jolanta Dziub
 3. Małgorzata Grabowska
 4. Danuta Jakubiak
 5. Urszula Mendyk
 6. Zofia Pełech
 7. Maria Połacik
 8. Ryszard Proszkowiec
 9. Urszula Raudzis
 10. Halina Sikorska
 11. Irena Starobrzańska
 12. Elżbieta Tomaszewska
 13. Elżbieta Zaremba
 14. Zdzisława Czerska
 15. Ewa Lochman

Kadencja Rady trwa pięć lat.

Najnowsze artykuły