Opole wraz gminami walczyć będzie o poprawę jakości powietrza

Podpisano porozumienie o współpracy między województwem, a gminami o dofinansowanie programu LIFE „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”. Opole jest jednym z partnerów tego projektu.

Przedmiotem porozumienia jest ustalenie zasad współpracy pomiędzy stronami w zakresie ubiegania się o dofinansowanie projektu oraz jego realizacji. Celem jest wspólna walka o poprawę stanu powietrza w województwie.

Opole od dawna prowadzi szereg zadań w zakresie ochrony powietrza, w tym udziela dotacji wszystkim zainteresowanym mieszkańcom na wymianę starych pieców. Prowadzi też monitoring jakości powietrza w 40 lokalizacjach, edukację ekologiczną i doradztwo. Co więcej realizuje szereg inwestycji mających na celu poprawę powietrza, a tym samym komfortu życia mieszkańców.

– W celu uzyskania jeszcze lepszych efektów i zachęcenia mieszkańców do zmiany ogrzewania oraz doskonalenia kadry Urzędu Miasta, już rok temu podpisaliśmy deklarację udziału w projekcie LIFE. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ w tym roku będzie uchwalony nowy program ochrony powietrza przez Sejmik Województwa Opolskiego. Zadania w nim określone muszą być wykonywane profesjonalnie i w określonych terminach. Dlatego zatrudnienie ekodoradców w każdej gminie wydaje się konieczne – tłumaczy Małgorzata Rabiega, naczelnik Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola.

W ramach projektu Life są przewidziane następujące działania w każdej gminie:
  • utworzenie dedykowanego stanowiska pracy w urzędzie – gminnego koordynatora realizacji Programu ochrony powietrza tzw. “ekodoradcy”,
  • udział w tworzeniu systemu zarządzania programem ochrony powietrza:

-udział w projektowaniu, testowaniu i odbiorze systemu IT,

-udział w projektowaniu i odbiorze bazy danych o inwentaryzacji emisji, pozwoleniach i limitach,

-opracowanie bazy danych i szczegółowego harmonogramu realizacji działań naprawczych w gminie,

– udział w spotkaniach gminnych koordynatorów,

  • przeprowadzenie kampanii edukacyjno- informacyjnej skierowanej do mieszkańców (szkolenia i doradztwo indywidualne w zakresie wymiany starego ogrzewania).

Zadaniem Urzędu Marszałkowskiego będzie zorganizowanie studiów podyplomowych dla zatrudnionych koordynatorów programu ochrony powietrza. Zostanie też zakupiony sprzęt i oprogramowanie bazodanowe, laptop, kamera termowizyjna i oczyszczacze powietrza do celów edukacyjnych. Opracowana zostanie wojewódzka baza danych i e-usługa monitorowania i prognozowania stanu jakości powietrza.

W projekcie mają uczestniczyć gminy z naszego województwa, Politechnika Opolska oraz partnerzy z Czech.

Dariusz Król

Znawca futbolu, pomysłodawca i były redaktor naczelny ogólnopolskiego tygodnika „Tylko piłka”. W przeszłości także dziennikarz tygodnika i dziennika Gazeta Opolska (m.in. kierownik działu sportowego). Obecnie redaktor magazynu „Opole i kropka” i Czasu na Opole, w których zajmuje się głównie tematami z życia miasta, historią i sportem.

Najnowsze artykuły