Opole sprzeciwia się zmianom w prawie oświatowym

Radni miejscy przyjęli w czwartek 30 września rezolucję, w której wzywają do wycofania projektów ustaw zmieniających prawo oświatowe. Za rezolucją było 16 osób, trzy się jej sprzeciwiało, a dwie nie oddały głosu.

Zdaniem opolskich radnych ustawy naruszają równowagę pomiędzy organem prowadzącym szkoły a organem nadzoru pedagogicznego, ograniczają autonomię dyrektorów i nauczycieli, a także pomniejszają wpływ rodziców i wspólnot lokalnych na edukację oraz wychowanie dzieci i młodzieży szkolnej.

Zmiany w prawie oświatowym zakładają m.in. że w przypadku wyboru dyrektora szkoły konieczna będzie pozytywna opinia kuratorium w przypadku gdy organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki osobę niebędącą nauczycielem oraz gdy organ prowadzący powierza stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi.

Dodatkowo organizacja społeczna lub stowarzyszenie, które będzie chciało poprowadzić zajęcia z uczniami będzie musiała przedstawić konspekt dyrektorowi placówki a ten kuratorowi, który będzie mógł nie wydać zgody na takie zajęcia. W przypadku pozytywnej opinie o zgodę będą pytani jeszcze rodzice małoletniego ucznia.

Radni z tak funkcjonującą się szkołą się nie zgadzają i apelują o nie wprowadzanie zmian w prawie. Zamiast chcą aby w prawie oświatowym znalazły się zapisy mówiące o rozwiązaniach mających na celu zacieśnianie partnerskiej współpracy. Ich zdaniem tylko tak działająca szkoła jest w stanie zapewnić wysoki poziom edukacji, opartej na kreatywności, otwartości oraz nowoczesności.