Opole w czołówce Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego to jedyne opracowanie w kraju, które obejmuje wszystkie jednostki samorządu w Polsce. Opole jest drugim miastem w tym zestawieniu jeśli chodzi o udział środków europejskich w wydatkach miasta. Przed nami jest tylko Wałbrzych.

Stolica województwa opolskiego zajęła 11. miejsce w ogólnym rankingu wśród miast na prawach powiatu za 2019 rok. Opole uplasowało się przed takimi miastami, jak Gdynia, Kraków, Białystok, Szczecin, Łódź, Toruń czy Lublin. W rankingu zwyciężyły Tychy, a zaraz za nimi znalazły się Warszawa i Sopot.

Wśród kryteriów do sporządzenia rankingu znalazło się siedem założeń – udział dochodów własnych, relacja nadwyżki operacyjnej, udział wydatków inwestycyjnych w ogólnych wydatkach, obciążenie wydatków bieżących z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, udział środków z Unii Europejskiej, relacja zobowiązań oraz udział podatku dochodowego do dochodów.

Ranking został przygotowany przez naukowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Przebadali oni 1547 gmin wiejskich, 628 miejsko-wiejskich, 235 miejskich, 66 miast na prawach powiatu oraz 314 powiatów ziemskich.

Najnowsze artykuły