Opole zachęca mieszkańców do segregowania śmieci

Opole zachęca mieszkańców do segregowania śmieci. Wraz z Zakładem Komunalnym organizuje akcję zbiórki szkła opakowaniowego do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69.

Akcja trwać będzie od 1 września do końca listopada. Jest skierowana jest do pełnoletnich mieszkańców Opola, którzy za oddane szkło opakowaniowe mogą wygrać fantastyczne nagrody tj. skuter lub rower. Warunkiem jest oddanie min. 100kg szkła opakowaniowego. Główna nagrodę, czyli skuter wygrywa osoba, która odda najwięcej kilogramów szkła.

Akcja ma na celu edukację mieszkańców miasta w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi oraz realizację zadań zmierzających do osiągnięcia przez gminę odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów.

Już w 2019 roku Opole udostępniło mieszkańcom aplikację mobilną z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi o nazwie „Opole Segregu­je”. Są w niej zawarte informacje o systemie gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonującym w Opolu, które są nie­zbędne do prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Ponadto aplikacja umożliwia wgranie harmonogramów odbioru odpadów komu­nalnych dla 3 różnych adresów, wyszukiwanie informacji o PSZOK i tego, gdzie należy wrzucić poszczególne odpady.

Najnowsze artykuły