Opole Zachodnie coraz bliżej otwarcia

Inwestycja ma być gotowa na przełomie września i października, ale samo centrum przesiadkowe już zastąpiło nieużytek, który długo „straszył”.

Prace w rejonie skrzyżowania ulic Domańskiego z Niemodlińską cały czas trwają, a aktualnie przekładane są sieci kolidujące z inwestycją, które okazały się największym problemem. Powstały za to drogi i zjazdy oraz parking. Układana jest na nim kostka, a na drogach wewnętrznych masa bitumiczna. Na finiszu jest budowa zatok na ulicy Niemodlińskiej. Gotowe są natomiast chodniki i ścieżki rowerowe wzdłuż ulicy Wojska Polskiego. Podobne powstają wzdłuż ul. Niemodlińskiej. Przebudowane będzie też skrzyżowanie Niemodlińskiej z Domańskiego i zamontowana zostanie sygnalizacja świetlna.

Niebawem do dyspozycji kierowców będzie parking na około 300 samochodów z nowymi drogami dojazdowymi. Przy wjazdach na parking staną tablice informujące o liczbie wolnych miejsc. Pojawi się też stacja rowerów miejskich. Cały teren zostanie dodatkowo obsadzony drzewami, krzewami i roślinami polnymi.

Budowa centrum przesiadkowego Opole Zachodnie to element szerszego projektu z unijnym dofinansowaniem, w ramach którego wykonano już centrum przesiadkowe przy stacji Opole Grotowice i ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Sołtysów oraz oddany most pieszo-rowerowy nad Kanałem Ulgi.

Co więcej w połączeniu z centrum Opole Główne i Opole Wschodnie, gdzie cały czas  także trwają prace, ma przyczynić się do zmniejszenia ruchu w centrum i zmniejszenia korków. Przy Opolu Zachodnim mieszkańcy Opola oraz okolicznych miejscowości będą mogli zaparkować swoje auto i przesiąść się do komunikacji miejskiej. Przyczyni się to do wzmocnienia w Opolu roli transportu publicznego oraz zmniejszy m.in. emisję zanieczyszczeń.