Opole znów nagrodzi społeczników. Trwa konkurs im. Jana Całki

Do 15 lutego zgłaszać można kandydatury do Nagród im. Jana Całki. Tradycją stało się już wyróżnianie osób szczególnie zaangażowanych w działalność społeczną na rzecz miasta i jego mieszkańców.

Jan Całka był współzałożycielem i wydawcą pisma podziemnego “Solidarność Opolska”. Od 1992 pracował w Urzędzie Miejskim w Opolu, początkowo jako naczelnik Wydziału Oświaty, by w 1997 zostać zastępcą naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich. Od 2012 roku kierował pracą Biura Organizacji Pozarządowych w stolicy województwa opolskiego, gdzie rozwijał współpracę z trzecim sektorem. W tym samym roku otrzymał odznaczenie Krzyża Wolności i Solidarności. Zmarł 4 lata później w wieku 75 lat i został pochowany w Alei Zasłużonych Cmentarza Komunalnego w Opolu. Właśnie za rok 2016 wręczone zostały pierwsze nagrody sygnowane jego nazwiskiem.

Za rok 2019 przyznane zostaną nagrody w kategoriach: lider społeczny roku – tę nagrodę otrzyma osoba ze szczególnymi osiągnięciami w zakresie rozwoju dialogu i współpracy w Opolu oraz pożytek roku – przeznaczona jest ona dla zadania pożytku publicznego, które ma szczególne znaczenie dla mieszkańców stolicy naszego regionu.

Wybór laureatów konkursu im. Jana Całki odbywa się na zasadzie konkursu, a decyzję podejmuje kapituła. Kandydatów zgłaszać mogą instytucje, Rady Dzielnic, organizacje pozarządowe bądź co najmniej 10 mieszkańców naszego miasta. W każdej z dwóch kategorii laureaci otrzymają po 5 000 złotych.

W sprawie konkursu można uzyskać informacje pod nr tel. 77 44 61 567  lub w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego (Urząd Miasta Opola, ul. Damrota 1, pokój 206).

Najnowsze artykuły