Opolscy kardiolodzy mają się czym pochwalić

Prof. Jerzy Sacha na konferencjach w Paryżu i Nowym Jorku przedstawił wyniki badań prowadzonych z udziałem pacjentów kardiologicznych przez zespół Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Przedstawienie osiągnięć opolskiego zespołu na międzynarodowych forach medycznych to duże wyróżnienie i wyraz uznania dla ich pracy.

Profesor dzielił się doświadczeniami zespołu opolskich kardiologów związanych z zastosowaniem pompy Impella w przezskórnych zabiegach wieńcowych wysokiego ryzyka u pacjentów obciążonych licznymi chorobami, w tym niewydolnością nerek. Prof. Sacha, kierownik Pracowni Badań Hemodynamicznych przedstawił je na międzynarodowym kongresie kardiologii inwazyjnej EuroPCR w Paryżu..

Pompa Impella to urządzenie do mechanicznego wspomagania krążenia, czyli zastąpienia pracy serca podczas wykonywania przezskórnych zabiegów naprawczych, np. u pacjentów z zawałem serca, wstrząsem kardiogennym spowodowanym chorobą wieńcową czy innym uszkodzeniem serca, także w wyniku wad zastawkowych.

Na podstawie przeprowadzonych badań wykazaliśmy, że zastosowanie pompy Impella istotnie zmniejsza ryzyko ostrego pokontrastowego uszkodzenia nerek, szczególnie u chorych z już niewydolnymi nerkami. Co więcej, okazało się, że uszkodzenie nerek związane z kontrastem jest jednym z niezależnych czynników wpływających na rokowanie tych pacjentów – opisuje dr hab. Jerzy Sacha.

Z kolei podczas „New York Valves” w USA prof. Sacha dzielił się doświadczeniami z leczenia chorób zastawkowych serca, uczestnicząc w panelach dyskusyjnych jako tzw. „faculty expert”.

USK w Opolu ma duże doświadczenie w prowadzeniu przezskórnych zabiegów z użyciem pompy Impella, w tym – z rzadko stosowanego – dostępu przez tętnicę podobojczykową. Dr hab. Jerzy Sacha prowadzi takie szkolenia w naszym Centrum Naukowo-Badawczym dla kardiologów z Polski i zagranicy.

Możliwość prezentacji przez prof. Sachę efektów prowadzonych w naszym ośrodków zabiegów i badań przed międzynarodowymi gremiami ekspertów to niewątpliwe wyróżnienie. Rozwijamy opolską kardiologię, odpowiadając na rosnące wyzwania polskiego systemu ochrony zdrowia, dotyczące wzrostu liczby pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi. Doskonalimy metody leczenia, wprowadzamy nowe. Jeśli uda nam się pozyskać finansowanie na budowę Centrum Sercowo-Naczyniowego, będziemy mogli zabezpieczyć potrzeby mieszkańców naszego województwa w jednym miejscu, w sposób multidyscyplinarny – mówi Dariusz Madera, dyrektor generalny USK w Opolu.

fot. USK Opole

 

Najnowsze artykuły