Opolscy nauczyciele i dyrektorzy nagrodzeni

71 nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych zostało uhonorowanych Nagrodami Prezydenta Miasta Opola z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczyste wręczenie wyróżnień nastąpiło w Galerii Sztuki Współczesnej.

 

PRZEDSZKOLA PUBLICZNE

Nauczyciele

Podziękowanie za wzorową pracę na rzecz Przedszkola, realizację wielu programów autorskich i projektów przedszkolnych. Za szczególne zaangażowanie w wychowanie  i rozwój przedszkolaków i efektywną współpracę z rodzicami. Za tworzenie przyjaznej i bezpiecznej atmosfery pracy z  dziećmi, rozbudzanie ich ciekawości świata i umiejętności jego poznawania.

Julia Kępa Nauczyciel w Przedszkolu Publicznym nr 18 „Zielony Domek”

Iwona Mikłuszka Nauczyciel w Przedszkolu Publicznym nr 36 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1

Krystyna Rokita Nauczyciel w Przedszkolu Publicznym nr 54

Marcin Fortalski Nauczyciel w Przedszkolu Publicznym (również wicedyrektor) nr 55

Renata Kozioł Nauczyciel w Przedszkolu Publicznym nr 61 „Wesoła Gromadka”

Maja Pyczak Nauczyciel w Przedszkolu Publicznym nr 61 „Wesoła Gromadka”

Dyrektorzy

Za bardzo dobrą organizację i wysoką jakość pracy Przedszkola, tworzenie warunków właściwej opieki, wychowania i rozwoju dzieci. Za efektywną współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz działalność na rzecz rozwoju opolskiej edukacji przedszkolnej. Za bardzo sprawną organizację pracy wychowawczej w trudnych warunkach pandemicznych.

Lucyna Żukowska – Przedszkole Publiczne nr 2

Brygida Starba – Przedszkole Publiczne nr 8

Iwona Budnik Przedszkole Publiczne nr 14

Kornelia Lysek Przedszkole Publiczne nr 22 „Bajkowa Rodzina”

Marzena Stefanko – Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51

Agnieszka Kwitowska – Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 „Iskierka”

Kornelia Macioszek – Przedszkole Publiczne nr 59

Bożena Dębowska – Przedszkole Publiczne nr 60

Iwona Leonarczyk – Przedszkole Publiczne nr 62

 

SZKOŁY PODSTAWOWE

Nauczyciele

Za wzorową pracę na rzecz Szkoły, szczególne zaangażowanie w organizację imprez i przedsięwzięć szkolnych. Za talent pedagogiczny, stosowanie nowatorskich i aktywnych metod nauczania skutkujących wysokimi wynikami w pracy pedagogicznej. Za umiejętne  rozwijanie potencjału i zainteresowań uczniów owocujące sukcesami w konkursach i olimpiadach.

Anna Szmyt Nauczyciel-Psycholog Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte

Mariola Wojciechowska Nauczyciel wychowania fizycznego – Publiczna Szkoła Podstawowa  nr 1 im. Obrońców Westerplatte

Robert Elias Nauczyciel informatyki – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków

Adrian Lewandowski Nauczyciel języka angielskiego – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2  im. Polskich Olimpijczyków

Karolina Sroka Nauczyciel języka angielskiego – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła

Barbara Ponicka Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła

Katarzyna Helwing Nauczyciel języka angielskiego, informatyki – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła

Alicja Wieczorek Pedagog szkolny, doradca zawodowy – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8  im. Gustawa Morcinka

Anna Nikiel Nauczyciel chemii, matematyki – Publiczna Szkoła  Podstawowa nr 15 im. Królowej Jadwigi

Agnieszka Kruk Nauczyciel języka angielskiego podstawy amerykańskiej – Publiczna Szkoła  Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego

Aneta Teper-Ćwirko Nauczyciel języka angielskiego – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata

Marcin Gambiec Nauczyciel języka niemieckiego – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata

Gizela Lisy Nauczyciel języka niemieckiego – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 im. Książąt Opolskich

Agnieszka Reuss-Hennek Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – Publiczna Szkoła  Podstawowa nr 32 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Agnieszka Boryczka Nauczyciel języka niemieckiego i biologii – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Dorota Mechel Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Agnieszka Ścisłowska-Cegła Nauczyciel języka niemieckiego i geografii – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

Teresa Listowska Nauczyciel chemii – Zespół Szkół Specjalnych

Dyrektorzy

Za wysoką jakość pracy oraz  bardzo sprawne kierowanie  szkołą, za szczególną dbałość o jej  rozwój oraz wzbogacanie oferty edukacyjnej. Za tworzenie jak najlepszych warunków rozwoju uczniów i pracy nauczycieli. Za bardzo sprawną organizację pracy dydaktycznej  oraz egzaminów w trudnych warunkach pandemicznych.

Alicja Trojak – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Królowej Jadwigi

Zofia Godlewska – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 im. Armii Krajowej

Izabela Łapaj – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30

Urszula Metelska – Zespół Szkolno-Przedszkolnego nr 1

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Nauczyciele

Za szczególną aktywność i wzorową pracę na rzecz Szkoły. Za kreatywność i talent pedagogiczny, umiejętne rozwijanie potencjału i zdolności młodzieży, wprowadzanie programów autorskich i innowacyjnych metod nauczania skutkujących wysokimi wynikami w zakresie nauczanych przedmiotów jak również licznymi sukcesami uczniów w konkursach i olimpiadach.

Dorota Wołyniec Nauczyciel języka polskiego i wicedyrektor – Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika

Paweł Słaby Nauczyciel matematyki – Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika

Szczepan Paszkiel Nauczyciel informatyki – Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika

Monika Klyszcz Nauczyciel wychowania fizycznego i wicedyrektor – Publiczne Liceum  Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej

Karina Sawulska Nauczyciel języka niemieckiego i wicedyrektor – Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej

Marcin Wietrzniok Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie – Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej

Ryszard Lisoń Nauczyciel informatyki, matematyki – Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej

Jolanta Parkitna-Stefaniak Nauczyciel geografii – Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie

Agata Maziakowska Nauczyciel języka niemieckiego, geografii i wicedyrektor – Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie

Anna Szymańska-Buscicchio Nauczyciel języka angielskiego – Publiczne Liceum  Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie

Monika Hutna-Szukalska Nauczyciel języka angielskiego i wicedyrektor – Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”

Wioletta Barczak Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie – Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Aleksandra Kamińskiego

Daria Włodarczyk-Chruszcz Nauczyciel języka francuskiego i biblioteki – Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Aleksandra Kamińskiego

Jacek Lewandowski Nauczyciel-Pedagog, doradca zawodowy – Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Aleksandra Kamińskiego

Joanna Kot-Bryła Nauczyciel wychowania fizycznego i wicedyrektor – Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Gen. Władysława Andersa

Sylwia Antczak Nauczyciel języka polskiego i wicedyrektor – Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Małgorzata Podraza Nauczyciel języka angielskiego i wicedyrektor – Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Beata Primke Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i wicedyrektor – Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Halina Trofimuk Nauczyciel matematyki – Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Edyta Kościelak Nauczyciel języka polskiego – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”

Alicja Chraboł Nauczyciel języka polskiego – Zespół Szkół Ekonomicznych  im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”

Agnieszka Świsulska Nauczyciel chemii, doradca zawodowy – Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki

Dorota Wiktorowska Nauczyciel matematyki – Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki

Izabela Pietkun-Greber Nauczyciel fizyki, matematyki – Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II

Wojciech Piernikarski Nauczyciel wychowania fizycznego i wicedyrektor – Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II

Anna Barucha Nauczyciel przedmiotów zawodowych i prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Opolu – Zespół Szkół Mechanicznych

Czesław Cebulla Nauczyciel przedmiotów zawodowych, religii – Zespół Szkół Mechanicznych

Zbigniew Natkaniec Nauczyciel rysunku i malarstwa – Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa

Dyrektorzy

Za sumienną realizację zadań związanych z zarządzaniem Szkołą, dbałość o jakość oferty edukacyjnej oraz jej stałe wzbogacanie. Za bardzo sprawną organizację pracy dydaktycznej  oraz  egzaminów w  trudnych warunkach pandemicznych. Za duże zaangażowanie na rzecz rozwoju  szkoły i tworzenia jak najlepszych warunków kształcenia uczniów.

Bernarda Zarzycka – Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika

Dariusz Domański Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”

Urszula Kowalczyk – Zespół Placówek Oświatowych

 

PLACÓWKI

Za bardzo wysoką jakość pracy i wzorową realizację powierzonych zadań, ciekawe i innowacyjne metody prowadzenia zajęć, kreatywność, pasję i ogromne zaangażowanie w pracę placówki przyczyniające  się do zwiększania  atrakcyjności jej oferty.

Nauczyciele

Aleksandra Ślepecka Nauczyciel w pracowni chóralnej – Młodzieżowy Dom Kultury

Dariusz Romanowski Nauczyciel edukacji filmowej oraz animacji i organizacji imprez – Młodzieżowy Dom Kultury

Zdzisław Majdański Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – Zespół Placówek Oświatowych