Pierwszoklasiści z Opola sprawdzą swoją formę

Ponad 1100 uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z Opola weźmie udział w badaniach sprawności fizycznej. Testy wykorzystywane są na co dzień w ramach programu edukacyjnego Aktywne Szkoły MultiSport. Zostaną przeprowadzone w grudniu i styczniu przez “pogromców bezruchu”.

Do udziału w testach zgłosili się uczniowie z prawie wszystkich szkół podstawowych na terenie miasta.

– Ruch to zdrowie, więc chcemy zachęcać do ruchu już od najmłodszych lat. Wspieramy funkcjonowanie wielu sekcji sportowych, ale także inicjatyw o charakterze rekreacyjnym. Teraz kolejny krok – sprawdzimy formę uczniów. Cieszę się, że tak wiele osób chce w tym projekcie wziąć udział. Za jakiś czas powtórzymy test. Trzeba sprawdzić czy następuje rozwój, czy jeszcze mocniej trzeba zaangażować się w to, by dzieciaki uczyły się aktywnego spędzania czasu – tłumaczy prezydent Arkadiusz Wiśniewski.

Aktywne Szkoły MultiSport to program edukacyjny, którego celem jest zwiększenie poziomu aktywności fizycznej wśród dzieci. Jednym z istotnych elementów inicjatywy są testy sprawnościowe, które dostarczają unikalnych danych na temat poziomu sprawności fizycznej dzieci. Właśnie w tym celu, na specjalne zaproszenie Prezydenta Miasta, program Aktywne Szkoły MultiSport pojawia się w Opolu.

Test, który będzie wykorzystywany do badania sprawności uczniów bazuje na formule europejskiego testu sprawności fizycznej, który powstał w latach 80.

W Polsce po raz pierwszy został przeprowadzony w 1979 roku, co pozwala spojrzeć na zmieniające się wyniki nie tylko między szkołami, ale także na przestrzeni lat. Dla porównania średni wynik w zwisie na drążku chłopców w wieku 10 lat w 1979 wynosił ponad 19 sekund, w 2018 r. w ramach pomiarów prowadzonych w ramach programu ASM dzieci osiągnęły średni wynik 7,8 sek.

Test składa się z dziewięciu stacji.

Wśród nic są m.in. próba równowagi, zacisk dłoni, siad dosiężny, skok w dal z miejsca czy bieg wytrzymałościowy.

– Są to proste ćwiczenia, z pozoru nudne, ale zadbaliśmy o to, by formuła sprawiała dzieciom radość i by dzieci chętnie wchodziły do sali. Chyba nam się to udało, bo niechętnie z niej wychodzą – zaznacza Ewa Cichocka, przedstawiciel Fundacji V4Sport.

– Bardzo cieszę się, że lada moment ruszymy z badaniami. Zyskujemy narzędzie, które pozwoli ocenić progres uczniów pod względem aktywności fizycznej.  Pomiar rozpoczęty w  klasie pierwszej, będzie kontynuowany i zestawiony z wynikami w klasie trzeciej  – podkreśla dyrektor PSP 2 w Opolu Mirosław Śnigórski.

Program Aktywne Szkoły MultiSport  realizowany jest przez Fundację V4Sport i Benefit Systems od 2018 roku. Każdego roku projekt prowadzony jest we współpracy ze szkołami podstawowymi z wybranego województwa. Wówczas formuła programu obejmuje zarówno testy sprawnościowe, jak i szerokie działania edukacyjne. Efektem jest wdrożenie rozwiązań zwiększających poziom aktywności fizycznej w codzienności dzieci.

Więcej informacji na temat programu odnaleźć można na stronie www.aktywneszkoly.pl

Najnowsze artykuły